1758 - Statue of St. John of Nepomuk - Praskolesy, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 51.937 E 013° 55.974
33U E 423311 N 5524235
Quick Description: A chronogram on the pedestal the statue of St. John of Nepomuk
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/18/2018 1:41:32 AM
Waymark Code: WMZJ7M
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 12

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1758 from the chronogram refers to erection of the statue.


The chronogram: honorI DIVI IoannIs nepoMVCenI hoC opVs eX Voto posVerVnt Veneratores hVbatkIanI
CZ: Pocte svatého Jana Nepomuckého toto dílo z obeti postavili ctitelé Hubatkovští


=========================================================

Jednoduchá zdená omítaná kaple je situována na ostruvku uprostred návsi, obklopená zezadu stromy. Stavbicka ctvercového pudorysu je krytá sedlovou, vzadu zvalbenou strechou s prejzy. Je clenena soklem a mekce profilovanou korunní rímsou, zaoblená nároží jsou oproti dále necleneným stenám mírne vpadlá. Bocní steny se otevírají vysokými obdélnými okénky.V SZ stene se nachází široký otevrený vstup s datací 1832. Je rámován pilastry s hlavicemi dekorovanými reliéfem masky. Zdivo je nad hlavní rímsou uzavreno zvlneným trojúhelníkovým štítem s nikou. Štít ukoncen kovaným patriarchálním krížem. Vnitrek je sklenut plackou, na podlaze jsou nové mramorové dlaždice. V interiéru se nachází socha sv. Jana Nepomuckého, datovaná na podstavci 1758.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: honorI DIVI IoannIs nepoMVCenI hoC opVs eX Voto posVerVnt Veneratores hVbatkIanI

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.