1722 - Statue of St. John of Nepomuk - Radnice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 51.414 E 013° 36.340
33U E 399777 N 5523652
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk in Radnice town
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 11/16/2018 11:45:45 AM
Waymark Code: WMZHX6
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 10

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1722 from the chronogram refers to erection of statue.


The chronograms:
honorI DIVI IoannIs nepoMV CenI patronI regnI nostrI fIerI feCIt
CZ: Pocte svatého Jana Nepomuckého, ochránce království našeho, ucinit kázal

The other Latin inscription: ILLUS(TRIS)SIMA D(OMINA) D(OMINA) LUDMILLA CONSTAN(TIA) S(ACRI) R(OMANI) I(MPERII) C(OMITESSA) DE KUPERVAL(D)
NATA C(OMITESSA) DE BUBNA ET LITHICZ DO(MIN)A IN RADNICZ ET SUCHOMA(ST) DIE 18 MAR(TII)
CZ: Nejjasnejší paní, paní Ludmila Konstancie, Svaté rímské ríše hrabenka z Kupferwaldu,
rozená hrabenka z Bubnu a Litice, paní v Radnici a Suchomastech dne 18. brezna

FLOS PRAESENS DIU{} REMANET PER SAECULA {VIVET} MARTII 18
CZ: Kvet prítomný dlouho zustává, pres veky bude žít. Brezna 18.

LLUS(TRI)SSIM(US) D(OMINUS) D(OMINUS) CASIMIR FERDINA(NDUS) S(ACRI) R(OMANI) I(MPERII) C(OMES) DE KUPPERVALD
D(OMINUS) IN RADNICZ ET SUCHOMAST ET REGIUS CAPITAN(EUS) DI(ST)RICT(US) PIL(ONENSI)S
CZ: Nejjasnejší pán, pan Kazimír Ferdinand, Svaté rímské ríše hrabe z Kupferwaldu,
pán v Radnici a Suchomastech a královský hejtman kraje plzenského

=========================================================

Trikrát odstupnovaný hranolový podstavec. Spodní cásti neclenené, pouze s dalšími hranolovými výstupky na diagonálách. Horní hranol má na nárožích ozdobné voluty a plochy jsou vyplneny nápisy. Je ukoncen profilovanou rímsou. Na dalším nízkém podstavci nadživotní platsika svetce v tradicním odevu, v kontrapostu pravé nohy. Drží v pravici kríž s korpusem a v levé ruce kvadrátek. Zhotoveno z pískovce.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: honorI DIVI IoannIs nepoMV CenI patronI regnI nostrI fIerI feCIt

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.