1710 - Statue of John of Nepomuk - Rakovnik, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 06.102 E 013° 44.383
33U E 409871 N 5550698
Quick Description: Two chronograms on the pedestal the statue of St. John of Nepomuk in Rakovnik
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/13/2018 9:23:21 AM
Waymark Code: WMZHCC
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 9

Long Description:
The chronograms are located on the sandstone pedestal. The statue is located in small chapel.
The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters.
The first chronogram is not color-coded from the rest of the text.
The second chronogram is red color-coded from the rest of the text.
The year 1710 from the chronograms refers to erection of statue/reconstruction of the church.

The full Latin inscription: CLIENTVMAMORI BONAEFAMAEODORI PAENITENTIVMDOLORI ARCANORVM SECRETARIOFIDELI MAGNOHONORIS ANGELOTVTELARI AGEORGIOIOANNELIBER TINPHILOSOPHIAEMAGI SRODECANOETPATRITIO RAKONENSI PRIDIESANCTIIACOBI MAIORISHISPANIAEPATRONI
CZ: Svatému Janu Nepomuckému, panici, mucedníkovi, uciteli, kanovníkovi,chránencu lásce, dobré povesti vuni, kajících se bolesti, tajemství sekretári vernému, velkému cti andelu strážci,
od Jirího Jana Libertina, filozofie magistra, dekana a meštana rakovnického, den pred svatým Jakubem Vetším, Španelska ochráncem

The first chronogram: ageorgIoIoanneLIber tInphILosophIaeMagI sroDeCanoetpatrItIo rakonensI
The second chronogram: prIDIesanCtIIaCobI MaIorIshIspanIaepatronI


=========================================================

Kaple stojí na križovatce starých výpadových silnic smerem na Prahu a Krivoklát v malém parcíku pred zahrádkou domu cp. 528 asi 0,5 km východne od historického jádra mesta. Nevelká orientovaná centrální stavba šestiúhelného pudorysu je postavena ze smíšeného materiálu s prevahou kamene, strukturu zdiva však zcela zakrývají nové vápenné omítky z poloviny 90. let. Omítky jsou v základní ploše lomene bílé až svetle šedé, plasticky vystupující tektonické prvky jsou tónovány svetlým odstínem okru. Neprístupný interiér, zaklenutý nízkou stlacenou kupolí, snad kalotem tvaru kulového vrchlíku, v patkách klenby probíhá profilovaná rímsa. Steny kaple jsou neclenené, hladce omítnuté novou bílou vápennou omítkou. Nekdejší pilastry s rímsovými hlavicemi v koutech prostoru zanikly pri nekteré novodobé oprave po r. 1975. V ose vých. steny kaple stojí puvodne exteriérová k Z obrácená socha sv. Jana Nepomuckého na vysokém pilírovém podstavci, podloženém jednostupnovou podnoží se zaoblenými rohy. Podstavec klasického tvaru je rozclenen na nízký sokl, profilovanou patku a hranolový drík, završený rímsovou hlavicí. Na celní strane soklu je vyryt zvenku necitelný nápis s chronogramem. Steny dríku podstavce jsou procleneny obdélnými vpadlými zrcadly, na celní strane je vyryt obsáhlý majuskulní nápis s chronogramem. (Pokracování popisu na DL). Na dolním podstavci spocívá nízký sokl vlastní skulptury, rozclenený na profilovanou patku, banatý drík vázového tvaru s rytým majuskulním zlaceným nápisem bez chronogramu, zdobený po stranách zlacenými palmetami a rímsovou hlavici. Kamenná socha svetce s novodobou polychromií, vysoká odhadem 1,7 - 1,9 m, je vyvinuta v obvyklém kontrapostu, postava prohnuta v šroubovité linii. Sv. Jan drží v nárucí na pravém rameni krucifix s korpusem Kristova tela, leva rukou tiskne k boku biret. Tradicní odev, klerika, rocheta se zlaceným krajkovým lemem a dlouhá almuce. Prostovlasou hlavu lemuje kruhová zlacená gloriola s peti hvezdami.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: ageorgIoIoanneLIber tInphILosophIaeMagI sroDeCanoetpatrItIo rakonensI prIDIesanCtIIaCobI MaIorIshIspanIaepatronI

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Blogi visited 1710 - Statue of John of Nepomuk - Rakovnik, Czech Republic 7/5/2019 Blogi visited it