1722 - Statue of St. Jude Thaddeus - Senomaty, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 05.930 E 013° 39.275
33U E 403777 N 5550486
Quick Description: A chronogram on the pedestal the statue of St. Jude Thaddeus in centre of Senomaty village
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/12/2018 12:10:52 PM
Waymark Code: WMZH70
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 9

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The inscription is somewhat dilapidated. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1722 from the chronogram refers to erection of the statue.


The chronogram: CVM rakona Vrbe abIt VrIens DeCanVs
CZ: Když z Rakovníka mesta odejít hodlal dekan


The full Latin inscription:
FIDE CHRISTI AMICO CAUSAE DESPERATAE ADVOCATO DIVO IUDAE THADAEO
POSUIT ET BENEDIXIT GEORGIUS IOANNES LIBERTIN
S(ANCTAE) MET(ROPOLITANAE) ECCL(ESIAE) AD S(ANCTUM) VITUM PRAGAE CANONICUS 1722
CZ: Vírou Kristovu príteli, veci beznadejné prímluvci, svatému Judovi Tadeáši
postavil a požehnal Jirí Jan Libertin,
svatého metropolitního chrámu Ke svatému Vítu v Praze kanovník 1722


=========================================================

Socha, provedená z pískovce približne v životní velikosti, spocívá na hranolovém pilírovém podstavci s širokým soklem a vyloženou rímsickou. Steny postamentu jsou ozdobeny zrcadly s texty kapitální majuskulí: "FIDO CHRISTI / AMICO /CAVSA DESPERATA / ADVOCATO / DIVO / JUDAE / THADAEO / POSVUIT / ET BENE / DIXIT GEORGIVS / JOHANNES LIPERTV / S ET: ECCL. / AD S. VITVM / PRAGA /CANONICVS / 1722. Dále je text na trnoži postamentu: CVM RACONA VRBE ABIT / VRIENS. DECANVS. Svetec stojí na vlastním soklu, hranolovém, nízkém, profilovaném. Váha rozložitého, mohutného tela svetce spocívá na pravé noze, levá je výrazne pokrcena, osa tela je lehce zvlnena, svetec drží v levici na levém boku zavrenou knihu, pravicí se opírá o kyj. Prostovlasá hlava rámovaná mohutným plnovousem je pootocena k pravému rameni, telo je zahaleno pláštem splývajícím z levého ramene a vytvárejícím pod pravým bokem mísové záhyby. Drapérie je proclenena krátkými plochými zárezy, socha je vyvinuta ponekud reliéfne, i když jsou záda schematicky vypracována.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: CVM rakona Vrbe abIt VrIens DeCanVs

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.