Studanka u Sanderky, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 04.383 E 017° 16.897
33U E 666632 N 5438083
Quick Description: CS: Studánka U "Šanderky" // EN: Spring House of Natural Spring U "Šanderky"
Location: Zlínský kraj, Czechia
Date Posted: 10/11/2018 4:36:20 AM
Waymark Code: WMZAXK
Published By: Groundspeak Regular Member Math Teacher
Views: 8

Long Description:
CS:
Pekná upravená studánka a vedle silnice je kryté posezení v altánku. Když jsme vloni procházeli kolem, holdovali jsme jinému nápoji než vode. Totiž pivu, a to v Osvetimanech. Kdyby vás presto prepadla žízen na vodu, jsou tu dva hrnky po ruce. Super.
Studánku najdete pri chate, zvané Šanderova, na zelené turistické znacce mezi Osvetimany (resp. Nad Spárovy) a Dlouhou rekou (rozc.), také tu prochází cyklostezka c. 5153 od Medlovic na Dlouhou reku. Když scházíte dolu, tak studánka s chatou jsou po levé ruce a posezení naproti vpravo. Chybí mi tu nejaká informacní cedule o Šanderove hájovne a její historii (treba), nebo neco o blízkých rybníkách.
Voda vytéká do blízkého rybníku a dál do Dlouhé reky a Moravy.

EN:
Nice well-prepared well and next to the road there is a covered seating in the gazebo. Last year we passed a drink other than water. That is, beer, in Auschwitz. If you still have thirst for water, there are two mugs at hand. Super.
You can find the studanka at the cottage, called Šanderova, on the green tourist sign between Osvetimany (above Sparrows) and Dlouhá reka (rozc.). There is also a cycle path No. 5153 from Medlovice to the Long River. When you go down, the well with the cottage is on your left hand and the sitting opposite you on the right. I miss some information sign about Sander's game shop and its history (maybe), or something about nearby ponds.
Water flows into a nearby pond and into the Long River and Morava.

Source/Zdroj:
(visit link)
(visit link)
Visit Instructions:
Describe your visit and post at lease one original photo.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Spring Houses
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.