Mil Mi-4 - Vyskov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 18.112 E 017° 01.375
33U E 647060 N 5462982
Quick Description: Mil Mi-4 B Hound A
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/26/2018 10:12:28 PM
Waymark Code: WMZ87G
Published By: Groundspeak Premium Member DougK
Views: 8

Long Description:
CS:
Mil Mi-4 B Hound A
O vrtulníku
Vrtulník byl prestaven na verzi B. 23. dubna 1992 byl prevezen z Mošnova do muzea LHS Vyškov.
Mil Mi-4 B Hound A registracní znacky 4139 (v. c. 04139) byl strední víceúcelový vrtulník klasické konstrukce s ctyrlistým nosným rotorem a trílistým vyrovnávacím rotorem. Stroj je vybaven pevným (nezatahovatelným) ctyrbodovým kolovým podvozkem. Verze B (bitevní) je ceskoslovenská ozbrojená varianta. Vrtulník mel na pravé strane kabiny mel umísten fotokulomet, dále byl vybaven nosníky pro dva až tri bloky UB-1657 nebo JRRO-130 umístenými vedle sebe. Byl pohánen jedním motorem AŠ-82.

Registrace spjaté s tímto vrtulníkem:
od roku 1963 4139 provozovatel: Armáda
Provozovatelem je myšlen poslední známý.

O výrobci
Moskevský vrtulníkový závod M. L. Mila (anglicky oznacován jako Mil Helicopters) je ruská konstrukcní kancelár založená v roce 1947 Michailem Leontjevicem Milem. V roce 2006 se Mil, spolecne dalšími ostatními ruskými výrobci vrtulníku Kamov a Rostvertol, stal soucástí koncernu Ruské vrtulníky. Obchodní znacka Mil zustala u vrtulníku zachována.
Závod sídlí v Ljuberckém rajónu v Moskevské oblasti, nedaleko Moskvy.

O provozovateli
Oznacením Armáda je myšlen provoz pod všemi vojenskými leteckými útvary.
1950–1954 – Ceskoslovenská armáda (CSA)
1954–1990 – Ceskoslovenská lidová armáda (CSLA)
1990–1992 – Ceskoslovenská armáda (CSA)
od 1993 – Armáda Ceské republiky (ACR)

EN:
Mil Mi-4 B Hound A
The helicopter
The helicopter was rebuilt to version B. On April 23, 1992, it was transported from Mošnov to the LHS Vyškov Museum.
Mil Mi-4 B Hound The registration mark 4139 (No. 04139) was a mid-range helicopter of a classical design with a four-bladed rotor and a three-lane balancing rotor. The machine is equipped with a fixed (non-retractable) four-point wheeled chassis. Version B (battle) is a Czechoslovak armed variant. The helicopter was equipped with a photoculator on the right side of the cabin, equipped with beams for two to three blocks UB-1657 or JRRO-130 placed side by side. It was powered by one AS-82 engine.

Registration associated with this helicopter:
since 1963 4139 Operator: Army
The operator is the last known.

About the manufacturer
The Moscow helicopter race M. Milo (Millic Helicopters) is a Russian design office founded in 1947 by Mikhail Leontievich Mile. In 2006, Mil, together with other Russian helicopter makers Kamov and Rostvertol, became part of the Russian Helicopter Group. The Mil brand has been retained by helicopters.
The plant is based in the Ljubertsy District in the Moscow region, near Moscow.

About the operator
The designation of the Army is intended to operate under all military aviation units.
1950-1954 - Czechoslovak Army (CSA)
1954-1990 - Czechoslovak People's Army (CSLA)
1990-1992 - Czechoslovak Army (CSA)
since 1993 - Army of the Czech Republic (ACR)

Source:
notice board
(visit link)
Type of Aircraft: (make/model): Mil Mi-4 B Hound A

Tail Number: (S/N): 4139

Construction:: original aircraft

Location (park, airport, museum, etc.): Vojenské a letecké muzeum Vyškov

inside / outside: outside

Other Information::
Opening hours Daily 10 a.m. to 4 p.m. Admission fees Adult 50Kč, Youth (6-15) 20Kč, Senior (age 60+) / Student 30Kč.


Access restrictions:
Visitors are not allowed to touch the plane and must stay behind a 3 inch high cable type border located around the aircraft.


Visit Instructions:
Photo of aircraft (required - will be interesting to see if the aircraft is ever repainted or progress if being restored)
Photo of serial number (required unless there is not one or it is a replica)
Photo(s) of any artwork on the aircraft (optional but interesting)

Tell why you are visiting this waymark along with any other interesting facts or personal experiences about the aircraft not already mentioned.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Aircraft Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.