Mil Mi-1 M - Vyskov Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 18.127 E 017° 01.382
33U E 647068 N 5463010
Quick Description: Mil Mi-1 M
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/26/2018 7:13:52 AM
Waymark Code: WMZ84T
Published By: Groundspeak Premium Member DougK
Views: 8

Long Description:
CS:
Mil Mi-1 M "Here"

Roku 1950 sa sériová výroba zacala v Moskovskom závode ?3, v ktorom bola vyrobená len prvá 15-kusová séria. Postupne bola spustená výroba v Kazani, Oremburgu a v Rostove. Verejnosti bol vrtulník Mi-1 prvýkrát predstavený v roku 1951 na leteckom dni v Tušine. Celkove bolo v ZSSR v rokoch 1950 – 1960 vyrobených 1 012 vrtulníkov Mi-1 rôznych verzií.


CSLA zacala prevádzkovat vrtulníky Mi-1 od roku 1959. Prvé vrtulníky boli dodané v rozobranom stave 50. spojovaciemu leteckému pluku Klecany. Od zaciatku 60. Rokov sa vrtulníkové vojsko zacalo postupne rozrastat. Boli dodané dalšie vrtulníky Mi-1 k leteckým útvarom a jednotlivé kusy aj k velitelstvám armád. V priebehu 26 rokov v CSLA slúžilo dovedna 152 vrtulníkov Mi-1 viacerých verzií.


Posledné vrtulníky Mi-1 boli vyradené z prevádzky CSLA koncom roka 1985.Vrtulníky Mi-1 boli vybavené aj na nocné lietanie a lietanie za stažených poveternostných podmienok.S jednoclennou osádkou a dvoma až tromi pasažiermi na palube boli v CSLA predovšetkým urcené na plnenie spojovacích, kuriérskych, prieskumných úloh, na riadenie delostreleckej palby a na výcvik pilotov vrtulníkov. Všetky Mi-1, používané v CSLA, boli vyrobené v polskom závode WSK Swidnik.

EN:
Mil Mi-1 M "Here"

In 1950 series production began in Moscow's No. 3 plant, where only the first 15-piece series was produced. Gradually, production was started in Kazan, Oremburg and Rostov. To the public, the Mi-1 helicopter was introduced for the first time in 1951 on a day flight in Tusine. Overall, in the USSR, between 1950 and 1960, 1,012 helicopters of Mi-1 were manufactured in different versions.


CSLA began to operate Mi-1 helicopters from 1959. The first helicopters were delivered in the dismantled state of the 50th Klecany Air Force Command. Since the early 60's, helicopter troops have begun to grow. Additional Mi-1 helicopters have been delivered to aviation units and individual units to the Army Headquarters. In the course of 26 years in CSLA, a group of 152 Mi-1 helicopters were equipped with several versions.


The last Mi-1 helicopters were discontinued at the end of 1985. The Mi-1 helicopters were also equipped for night flying and flying in difficult weather conditions. One-man crew and two to three passengers on board were primarily intended for filling of connecting, exploratory, exploratory tasks, artillery fire control, and helicopter pilot training. All Mi-1, used in CZ, were manufactured in the Polish WSK Swidnik factory.

Source:
notice board
(visit link)
Type of Aircraft: (make/model): Mil Mi-1 M

Tail Number: (S/N): 4005

Construction:: original aircraft

Location (park, airport, museum, etc.): Vojenské a letecké muzeum Vyškov

inside / outside: outside

Other Information::
Opening hours Daily 10 a.m. to 4 p.m. Admission fees Adult 50Kč, Youth (6-15) 20Kč, Senior (age 60+) / Student 30Kč.


Access restrictions:
Visitors are not allowed to touch the plane and must stay behind a 3 inch high cable type border located around the aircraft.


Visit Instructions:
Photo of aircraft (required - will be interesting to see if the aircraft is ever repainted or progress if being restored)
Photo of serial number (required unless there is not one or it is a replica)
Photo(s) of any artwork on the aircraft (optional but interesting)

Tell why you are visiting this waymark along with any other interesting facts or personal experiences about the aircraft not already mentioned.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Aircraft Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.