1716 - Doorway of church - Chotusice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 56.974 E 015° 23.667
33U E 528298 N 5533097
Quick Description: A chronogram above the doorway of the Church of St. Wenceslaus in Chotusice village
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 9/17/2018 9:51:32 AM
Waymark Code: WMZ6AK
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 8

Long Description:
The chronogram is located above the doorway of the Church of St. Wenceslaus.

Above the simple rectangular main portal with the year 1716 is located the alliance coat of Jan František Josef Thun (1686-1720) and his wife Marie Filipina from Harrach (1693-1763) dating back to 1716, over the coat of arms is the baroque statue of St. Wenceslas.

The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters, all letters are red colored. The year 1716 from the chronogram refers to baroque reconstruction of the church.


The chronogram: franC.CoMesDe thVn restaVraVIt


=========================================================

Kostel sv. Václava, puvodne gotická svatyne, dochovala se dnešní sakristie (puv. gotický presbytár), s lodí pristavenou r. 1716. Kolem poloviny 19. stol. upravován klasicistne. Jednolodní stavba s pravoúhle ukonceným presbytárem a východní veží. Zarízení interiéru pochází z konce 18. stol. a mladší.

Nad jednoduchým obdélným hlavním portálem s letopoctem 1716 je umísten aliancní erb Jana Františka Josefa Thuna (1686-1720) a jeho manželky Marie Filipiny z Harrachu (1693-1763) datovaný chronogramem též do roku 1716, nad erbem v nice barokní socha sv. Václava. Kostel býval obklopen hrbitovem, z nehož zustala zed obklopující kostel. V ohradní zdi jsou druhotne osazeny renesancní a barokní náhrobníky. Pred kostelem stojí bývalá hrbitovní brána se sochami sv. Rocha a sv. Floriána.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: franC.CoMesDe thVn restaVraVIt

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.