Stadspark voiliere, Maastricht, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 50° 50.630 E 005° 41.466
31U E 689452 N 5635909
Quick Description: Voiliere stadspark Maastricht
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 8/31/2018 8:45:40 AM
Waymark Code: WMZ2EK
Published By: Groundspeak Premium Member Jake39
Views: 3

Long Description:
NL


Het Stadspark Maastricht is één van de drie oudste parken in Nederland. Het bestaat al meer dan 175 jaar. Langs de Maas, buiten de Onze Lieve Vrouwepoort was ooit een kleine exercitieplaats. De militair gouverneur van de vesting Maastricht, Frederik Magnus, Prins van Salm, nam in 1653 het initiatief voor de eerste aanleg van het park. Het werd een comfortabele wandelplaats voor officieren. In de 18e en 19e eeuw breidde het park fors uit. Tenslotte werd er een fraaie Engelse landschapstuin aangelegd. Hier onderhield de Maastrichtse bourgeoisie haar sociale contacten.

Het Stadspark bestaat uit een aantal deelparken. D’n Ingelsen Hoof, een smalle strook tussen de Maas en de Maasboulevard. Kempland, de grote ligweide tussen de Maasboullevard en de Onze Lieve Vrouwewal. Het Faliezusterpark, ligt tussen de Helpoort en Poort Waerachtig. Het wandelpark rondom het bastion Haet ende Nijdt heet het Monseigneur Nolenspark. In het Aldenhofpark bevindt zich de voormalige berenkuil en het monument van d’Artagnan, de Franse musketier die hier sneuvelde. En tot slot ligt tussen de stadswal en de Tapijnkazerne het Henri Hermanspark. Hier bevindt zich ook de vogel voliere en het hertenkamp, geliefd bij gezinnen met kleine kinderen.

Het park is door zijn vele bezienswaardigheden de moeite waard om te bezoeken. Zoals de vestingwerken, die deels te bewandelen zijn en de verschillende kunstwerken en beelden in het park. Daarnaast bevinden zich er veel bijzondere bomen in het park, waaronder; de Goudappel, Japanse Notenboom, Papiermoerbei, Wilde citroen en een Honingboom.

Tevens werden er deze week informatieborden over vogels in het Maastrichtse stadspark geplaatst. Het is de bedoeling dat bezoekers van het park niet alleen naar de vogels in de volière kijken en daar meer over te weten komen, maar van daaruit ook belangstelling krijgen voor de vogels in de vrije natuur

ENThe Stadspark Maastricht is one of the three oldest parks in the Netherlands. It has existed for more than 175 years. Along the Maas, outside the Onze Lieve Vrouwepoort was once a small exercise place. The military governor of the Maastricht fortress, Frederik Magnus, Prince of Salm, took the initiative in 1653 for the first construction of the park. It became a comfortable walking place for officers. The park expanded considerably in the 18th and 19th century. Finally, a beautiful English landscape garden was created. Here the Maastricht bourgeoisie maintained its social contacts.

The City Park consists of a number of sub-parks. D'n Ingelsen Hoof, a narrow strip between the Meuse and the Maasboulevard. Kempland, the large sunbathing area between the Maasboullevard and the Onze Lieve Vrouwewal. The Faliezusterpark, located between the Helpoort and Poort Waerachtig. The walking park around the bastion Haet ende Nijdt is called Monseigneur Nolenspark. In the Aldenhof park is the former bear pit and the monument of d'Artagnan, the French musketeer who fell here. Finally, the Henri Hermanspark is located between the city wall and the Tapijnkazerne. Here is also the aviary and the deer camp, popular with families with small children.

The park is worth visiting because of its many attractions. Such as the fortifications, which are partly to walk and the different artworks and sculptures in the park. In addition, there are many special trees in the park, including; the Goudappel, Japanese Nut Tree, Paper Mulberry, Wild Lemon and a Honey Tree.

You can study here the birds you can spot in the park.

Also, information boards about birds were placed in the Maastricht city park this week. The intention is that visitors to the park not only look at the birds in the aviary and learn more about it, but also get interested in the birds in nature.
Street Address:
Henrihermanspark
Maastricht, Limburg Netherlands
6200


Admission Price: No

Website for the Aviary: Not listed

Visit Instructions:
As a suggestion for your visit log, please make every effort to supply a brief-to-detailed note about your experience at the Waymark. If possible also include an image that was taken when you visited the Waymark. Images can be of yourself, a personal Waymarking signature item or just one of general interest that would be of value to others. Sharing your experience helps promote Waymarking and provides a dynamic history of your adventures.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Aviaries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
johnny lightning visited Stadspark voiliere, Maastricht, Netherlands 12/8/2018 johnny lightning visited it