MJ - Vysocina Regional Museum - Jihlava, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 23.790 E 015° 35.336
33U E 542733 N 5471701
Quick Description: Vysocina Regional Museum - Jihlava
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 5/5/2018 12:32:21 PM
Waymark Code: WMY7H0
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 17

Long Description:
Vysocina Regional Museum was established by the Vysocina Region. It is housed in three historic buildings on Masaryk Square. With its branches in Telc, Trešt and Roštejn Castle, it is the largest museum in the region.

It collects, manages, exploits and makes available natural and historical collections, mostly from the region. Besides his own scientific research activities, he organizes professional conferences and seminars and provides services to the public in a museum museum. Apart from long-term expositions, the Museum organizes approximately 10 to 15 thematic exhibitions and many other cultural and social events annually, publishes periodical and non-periodical publications, and organizes conferences and seminars.

=========================================================


Muzeum Vysociny Jihlava, zrizované Krajem Vysocina, sídlí ve trech historických budovách na Masarykove námestí. Se svými pobockami v Telci, Trešti a hradem Roštejnem je nejvetším muzeem v kraji.

Shromažduje, spravuje, odborne využívá a zprístupnuje prírodovedné a historické sbírky, prevážne z regionu. Vedle vlastní vedeckovýzkumné cinnosti organizuje odborné konference a semináre a zajištuje služby pro verejnost v odborné muzejní knihovne. Vedle dlouhodobých expozic muzeum porádá rocne približne 10 až 15 tématických výstav a radu dalších kulturních a spolecenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináre.
Herbarium Acronym: MJ

Institution Association: Government

Type of Structure: Seperate structure

City: Jihlava

Parking: N 49° 23.792 E 015° 35.399

Index Herbariorum Site Link: [Web Link]

Special Collections: Not listed

Special Projects: Not listed

Visitation possible: Not Listed

Visit Instructions:

To log this waymark at least one original image is required. It can be the standard GPSr photo if desired. It is requested that the image be taken from a different angle than that shown as the photo for the initial listing. If an image of the waymark is not possible please describe your visit in detail to give the reader a mental image of your visit. Visit only logs will not be accepted.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Herbaria
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Olii05 visited MJ  - Vysocina Regional Museum - Jihlava, Czech Republic 7/24/2021 Olii05 visited it