Big stopper / Velký špunt
Posted by: Groundspeak Premium Member DrakMrak
N 48° 51.941 E 016° 38.100
33U E 619907 N 5413813
Quick Description: A huge stone wedged into a crevice between two rock blocks / Obrovský balvan zaklínený v soutesce mezi dvema skalními bloky
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 1/31/2018 12:16:00 AM
Waymark Code: WMXMYM
Published By: Groundspeak Premium Member Tuena
Views: 28

Long Description:

[CZ] Zajímavý prírodní úkaz viditelný ve skalním masívu nejmohutnejší skály na Pálave - Martinky.

Zde na skalní stene lze pozozorovat výrazný tektonický zlom, vzniklý prasknutím vápencové horniny pri horotvorných pohybech. Tektonickým pohybum vdecí za svuj vznik i prírodní útvar Velký špunt. Jde o obrovský balvan, který se uvolnil z horní hrany skály a vklínil se do skalní rozsedliny mezi oddelený Obrí kámen a stenou Martinky.

Informace k útvaru

  • Délka rozsedliny cca 50 kroku
  • Šírka pod balvanem cca 2 kroky
  • Balvan odhadem tak 10 m nad hlavou

[EN] An interesting natural formation visible in the rock massif of the most massive rock in Pálava - Martinka.

Here, on the rock wall, a significant tectonic fault, caused by the crackle of the limestone rock during the orogenetic process, can be observed. The tectonic movement is the foundation for creation the natural formation of Great Stopper. It is a huge boulder that has loosened from the top edge of the rock and wedged itself into a rock crevice.

Informace about Great Stopper

  • The length of the crevice is about 50 steps
  • Width under boulder about 2 steps
  • The boulder is estimated at 10 m above the head

Visit Instructions:
Please provide a photo of you and/or your GPS at the site.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Nature's Balanced Rocks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.