SUNDIAL - Benátky nad Jizerou, city park, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member jezevcik
N 50° 17.245 E 014° 49.523
33U E 487560 N 5570602
city park / mestský park
Waymark Code: WMXM8Q
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 01/28/2018
Published By:Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 28

ENGLISH / CZECH
address / adresa: Benátky nad Jizerou, city park
district / okres: Mladá Boleslav
region / kraj: Stredoceský
state / stát: Ceská republika
Post code / PSC 294 71
position / umístení: city park / mestský park
WGS-84 coordinates / souradnice: N 50°17.245', E 14°49.523'

orientation / orientace: 16 km south of the town Mladá Boleslav / 16 km jižne od mesta Mladá Boleslav
access / prístup: good / dobrý
height above ground / výška nad zemí: 0
hour size / rozmer hodin: 8 × 6 m2
maker / zhotovitel: Ing Miloš Nosek, firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA, Ing.Ivan Marek, Gardenline s.r.o.

type of clock / typ hodin: analematic / analematické
type of pointer: / typ ukazatele: perpendicular (gnomon) / kolmý (gnómon)
type of dial: / typ císelníku: numbers, astronomical clock / císla, orlojní
clock appearance: / vzhled hodin: no special features / bez zvláštností
year of origin / rok vzniku: 2014
condition: / stav hodin: excellent / výborný
registration number / ev. c.: MB 35
Sundial Type: Analemmatic - Vertical gnomon with elliptical dial

Related Web Site: [Web Link]

Visit Instructions:
Only one log per location per person. You should log your own waymarked sundials as well.
GPS in photo optional.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Sundials
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
obludak visited SUNDIAL - Benátky nad Jizerou, city park, Czech republic 03/17/2022 obludak visited it
ToRo61 visited SUNDIAL - Benátky nad Jizerou, city park, Czech republic 12/16/2019 ToRo61 visited it
Blogi visited SUNDIAL - Benátky nad Jizerou, city park, Czech republic 04/21/2018 Blogi visited it
Dorcadion Team visited SUNDIAL - Benátky nad Jizerou, city park, Czech republic 06/03/2017 Dorcadion Team visited it

View all visits/logs