Linneanum - Uppsala, Sweden
Posted by: Groundspeak Premium Member PISA-caching
N 59° 51.144 E 017° 37.730
33V E 647257 N 6637895
Quick Description: Orangeribyggnad som en hyllning till Carl von Linné / Orangery building as a tribute to Carl von Linné
Location: Uppsala, Sweden
Date Posted: 11/14/2017 2:47:27 AM
Waymark Code: WMX1P2
Published By: Groundspeak Premium Member Elritsa
Views: 7

Long Description:
 
< SV >

Kung Gustav III donerade 1787 Uppsala slottsträdgård till Uppsala universitet. En ny botanisk trädgård skulle anläggas som ersättning för den gamla som låg vid Fyrisån (nuvarande Linnéträdgården). En orangeribyggnad skulle också uppföras för universitetets botaniska föreläsningar och som utrymme för de botaniska samlingarna. Initiativtagare var Carl Peter Thunberg, en av Linnés främsta lärjungar och dåvarande professor i botanik. Byggnaden, som kallas Linneanum, uppfördes mellan 1787 och 1807 som en hyllning till Carl von Linné.

Källa: www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/linneanum-uppsala/

 
< EN >

In 1787 King Gustav III donated Uppsala Castle Garden to Uppsala University. A new botanical garden would be set as a replacement for the old one which lay at Fyrisån (the current Linnaeus Garden). An orangery building would also be built for the University's botanical lectures and as space for the botanical collections. Initiator was Carl Peter Thunberg, one of Linnaeus's leading disciples and then professor of botany. The building, called Linneanum, was built between 1787 and 1807 as a tribute to Carl von Linné.

Translated from source: www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/linneanum-uppsala/

Ratings:

Visit Instructions:
To log a Waymark:
Each creator of a waymark decides the rules of that waymark!
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Carl Linnaeus and His Apostles
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ismo485 visited Linneanum - Uppsala, Sweden 7/14/2019 ismo485 visited it
raija485 visited Linneanum - Uppsala, Sweden 7/14/2019 raija485 visited it

View all visits/logs