CB - Museum of South Bohemia - Ceské Budejovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 48° 58.352 E 014° 28.600
33U E 461701 N 5424534
Quick Description: The Museum of South Bohemia is one of the most important cultural institutions in South Bohemia.
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 10/5/2017 10:18:21 AM
Waymark Code: WMWR3T
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 16

Long Description:
The botanical sub-collection consists mainly of a herbarium of vascular plants, besides it contains herbarium items of bryophytes and algae. As of May 13, 2014, 118,761 herb items are stored in the collection and are the largest and most significant collection of vascular plants in southern Bohemia. The plant material is predominantly South Bohemian provenance and was collected at the end of the 19th, during the 20th and the beginning of the 21st century.

=========================================================

Podsbírka botanika je tvorena prevážne herbárem cévnatých rostlin, krome toho obsahuje herbárové položky mechorostu a ras. K 13. 5. 2014 je ve sbírce uloženo 118 761 herbárových položek a je tak nejvetší a nejvýznamnejší sbírkou cévnatých rostlin v jižních Cechách. Rostlinný materiál je prevážne jihoceské provenience a byl nashromážden na konci 19., v prubehu 20. a na zacátku 21. století. Nekolik set položek pochází také ze zahranicí, napr. Slovenska, Rumunska, Rakouska, Bulharska, Madarska, Nemecka a státu bývalé Jugoslávie. Sbírkový fond vznikl v prubehu minulého století prostrednictvím daru nebo koupí od ruzných institucí a soukromých sberatelu, ale také díky vlastním sberum muzejních pracovníku. Hlavními sberateli jsou D. Blažková, A. Cábera, L. Ekrt, J. Gazda, J. Hartl, V. Chán, E. Jirášek, F. Jirík, J. Kaisler, Z. Kilián, M. Lepší, P. Lepší, S. Kucera, R. Kurka, R. Paulic, M. Rivola, R. Slaba, J. Smažík, J. Štepánová, J. Vanecek, M. Vansa, A. Veselý a A. Vydrová. Rostliny jsou preparovány klasickým zpusobem, tj. sušením v lisu, a jsou prilepeny spolecne s lokalizacním štítkem na herbárovém papíre. Svým rozsahem (20 000 herbárových položek) a dokumentacní hodnotou je nejcennejším kompletem herbár Rudolfa Kurky, který podrobne dokumentuje flóru Trebonska v druhé polovine 20. století. Jihoceský herbár obsahuje také nekolik desítek typových položek a nejvetší kolekci zástupcu rodu Sorbus v Ceské republice.
Herbarium Acronym: CB

Institution Association: Government

Type of Structure: Seperate structure

City: Ceské Budejovice

Special Collections: collection of vascular plants

Special Projects: research on vascular plants

Parking: N 48° 58.356 E 014° 28.656

Visitation possible: no

Index Herbariorum Site Link: [Web Link]

Visit Instructions:

To log this waymark at least one original image is required. It can be the standard GPSr photo if desired. It is requested that the image be taken from a different angle than that shown as the photo for the initial listing. If an image of the waymark is not possible please describe your visit in detail to give the reader a mental image of your visit. Visit only logs will not be accepted.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Herbaria
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Blogi visited CB - Museum of South Bohemia - Ceské Budejovice, Czech Republic 9/14/2018 Blogi visited it