Lazansky Palace by Karel Stolar - Prague, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 04.885 E 014° 24.774
33U E 457995 N 5547848
Lazansky Palace by Karel Stolar
Waymark Code: WMTQJ6
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 12/30/2016
Published By:Groundspeak Premium Member fi67
Views: 33

One of the most famous coffeehouse in Prague as well as the "AMU" (Academy of Musical Arts) found their place in the monumental building of the Lažanský Palace. The new building made by Ignác Ullmann between 1861 and 1863 stands in place of a former brick factory and it represents a unique example of the French Neo-Renaissance in Prague. In 1881, the ground floor of the building was modified to accommodate the needs of the Coffeehouse Slavia, which in the 20th century became one of the centres of the cultural and intellectual life in Prague. Among the regular guests we find Václav Havel, playwright, dissident and later first President of the Czech Republic.


The author of this painting is Karel Stolar. Karel Stolar is the book illustrator who is dedicated to creating drawings sights. You can find this painting in book 'Pražské domy vyprávejí III.'
This book is one of a twelve-part series of books describing structural changes and the development of cultural-historical monuments of Prague (houses, villas and palaces, library, banks, school, museum, hospital, farm, etc.).
=========================================================

Na míste paláce Lažanských a blíže k rece bývala již ve 14. století lázen Malovaná ci také Písaná. . V 16. století bylo, rekli bychom proti logice, prirceno Novomestským. Od nich dum Písaná lázen koupil v roce 1689 prevor rádu kri- žovníku s cervenou hvezdou Jirí Pospíchal. Stalo se tak se souhlasem velmistra rádu, pražského arcibiskupa Jana Bedricha hrabete z Valdštejna. Ve smyslu pusobení križovnického rádu byl na tomto míste zrízen nový špitál pro chudé a nemocné ženy.

Špitál byl v roce 1784 za panování císare Josefa II. zrušen. V letech 1839-1841, kdy byl na tomto míste budován retezový most a následne mohutná nábrežní zed, prodal rád križovníku stále ješte zde stojící dum mestu. Pri výstavbe mostu a nábreží byl vyrovnán terén do úrovne mostovky a vznikl mestský bulvár zhruba v té podobe, jak ho známe dnes.

Monumentální novorenesancní palác postavil pro Prokopa hrabete La- žanského pražský stavitel František Havel. Ctyrkrídlá trípatrová budova s dvema dvory se na nábreží primkla k pozdne klasicistnímu domu cp. 334 od architekta Františka Wolfa. Tento dum zde stál již dríve, v roce 1846. Hlavní portál Lažanského paláce je situován do nábrežního prucelí, nad ním je balkón na volutových krakorcích. Nad balkónovými dvermi je umístena

deska z bílého mramoru, ozdobená rámcem z ružového mramoru. Nápis, který tvorí reliéfní zlacená písmena, oznamuje: ,.V tomto dome žil a tvoril 1863-1869 Bedrich Smetana. Prodaná nevesta - Rolnická - Ceská písen - Dalibor." Deska je dílem Františka Kysely a byla odhalena v roce 1924 v rámci oslav 100. výrocí Smetanova narození. Nad portálem je ješte umístena kartuš s erbem hrabat Lažanských.
Website of painting. Exact URL of painting is required: [Web Link]

Artist: Karel Stolař

Date of Your Photograph: 12/30/2016

Medium of Painting: pen and ink

Date of Painting: Not listed

Visit Instructions:
Describe your visit, including the date, with as much detail as possible, and contribute at least one photo, original, different from those already in the gallery, if possible.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Paintings Then and Now
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
jezevcik visited Lazansky Palace  by  Karel Stolar - Prague, Czech Republic 12/21/2019 jezevcik visited it
Ramonda_ visited Lazansky Palace  by  Karel Stolar - Prague, Czech Republic 10/10/2019 Ramonda_ visited it
Blogi visited Lazansky Palace  by  Karel Stolar - Prague, Czech Republic 02/04/2017 Blogi visited it
Petrs11 visited Lazansky Palace  by  Karel Stolar - Prague, Czech Republic 01/06/2017 Petrs11 visited it

View all visits/logs