NGI Meetpunt: 24D53C1 - Veerle
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 51° 04.218 E 004° 59.176
31U E 639158 N 5659518
Point: Kerk "Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaard"
Waymark Code: WMRQE9
Location: Antwerpen, Belgium
Date Posted: 07/24/2016
Published By:Groundspeak Premium Member dreamhummie
Views: 6

Source: (visit link)

"Eerste vermelding van een kerk te Veerle in het vierde kwart van de 13de eeuw, onder andere in 1289 en in 1295 bij de overdracht van Veerle aan de abdij van Averbode. Na brand in 1488 vanaf 1505 heropgebouwd met hergebruik van de materialen. Interieur vernieuwd in de 18de eeuw. Kerk door brand vernield in 1910.
De optie om een grotere nieuwe kerk te bouwen werd geweigerd, de
compromisoplossing omvatte het behoud van de toren en de heropbouw van het koor meer naar het oosten. Werken uitgevoerd in 1916-1921 naar ontwerp van J. Taeymans, toren naar ontwerp van dezelfde architect volledig hersteld in 1933.
Recente restauratiewerken aan de toren in 1996-1997 naar ontwerp van Archiles architectenbureau en architect R. Verspreeuwen."

EN:
First mention of a church in Veerle in the fourth quarter of the 13th century, ey of Averbode. After fire in 1488 from 1505 rebuilt with reuse of materials. Interior redone in the 18th century. Church destroyed by fire in 1910. The option to build a larger new church was refused the compromise solution included the preservation of the tower and the reconstruction of the choir to the east. Works carried out in 1916-1921 to a design by J. Taeymans tower designed by the same architect fully restored in 1933. Recent restoration work on the tower in 1996-1997 to a design by architects and architect R. Archiles Verspreeuwen.
Reference of this Benchmark:
Veerledorp 58
Veerle, Antwerpen Belgium
2431


Type: Verheven punt

Lambert2008 X coordinates: 693,284.00

Lambert2008 Y coordinates: 695,753.00

Condition: Good

Visit Instructions:

The requirement for logging this Waymark will be at least shoot the most beautiful picture you are ever shot at the Benchmark point.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Belgium Benchmarks
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.