Østbanestasjonen - Oslo, Norway
Posted by: Groundspeak Premium Member Marine Biologist
N 59° 54.657 E 010° 45.036
32V E 597899 N 6642788
Quick Description: The Østbanestasjonen [English: Eastern Railway Station] opened in 1854 and was the first railway station in Oslo.
Location: Oslo, Norway
Date Posted: 5/26/2015 2:38:27 PM
Waymark Code: WMNYZP
Published By: Groundspeak Premium Member Oppned
Views: 14

Long Description:
The plaque on the station reads:

Ostbanestasjonen
Oppfort 1877-82
Som utvidelse av den gamle hovedbanestasjonen for Norges forste jernbane 1854. Arktekt Georg Andreas Bull.

[English Translation]
Eastern Railway Station
Listed 1877-82
As extension of the old main train station for Norwegian first railway in 1854. Architect Georg Andreas Bull.

The following additional information is from Wikipedia:

[NORWEGIAN]"Østbanestasjonen (i dagligtale omtalt som Østbanen) er navnet på den første jernbanestasjonen i Oslo. Den ble bygget som sørlig endestasjon for Norges første jernbane, Hovedbanen mellom Kristiania og Eidsvold, åpnet i 1854. Stasjonen ble utvidet en rekke ganger, men i forbindelse med den store utbyggingen som endte med åpningen av Oslotunnelen i 1980, endret stasjonen navn til Oslo Sentralstasjon. Navneendringen er begrunnet i at Oslotunnelen gjorde at byens to endestasjoner, Østbanestasjonen og Vestbanestasjonen, kunne erstattes av én sentralt beliggende stasjon; altså Oslo Sentralstasjon. Navnet «Østbanestasjonen» brukes likevel fortsatt på stasjonsbygningen fra 1882 som ligger på Jernbanetorget, selv om bygningens jernbanefunksjoner i dag er sterkt redusert."

--Wikipedia (visit link)

[ENGLISH]"Eastern Railway Station (colloquially referred to as East Station) is the name of the first railway station in Oslo. It was built as southern terminus of Norway's first railway, Main Railway between Oslo and Eidsvold, opened in 1854. The station was extended a number of times, but in conjunction with the large development that ended with the opening of the Oslo tunnel in 1980, changed the station name to Oslo Central Station. The name change is justified by the Oslo tunnel made the city's two end stations, Eastern Railway Station and West Station, could be replaced by one centrally located station; thus the Central Station. The name "Eastern Railway Station" is used still remains at station 1882 located at Jernbanetorget, although the building railway functions today is greatly reduced."

--Wikipedia (visit link)
Visit Instructions:
Legg med et bilde av deg selv på stedet
Add a photo with you on this spot
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Norway Historical Sites
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
prussel visited Østbanestasjonen - Oslo, Norway 8/16/2017 prussel visited it
Astartus visited Østbanestasjonen - Oslo, Norway 9/18/2016 Astartus visited it
klokkenmaba visited Østbanestasjonen - Oslo, Norway 3/23/2016 klokkenmaba visited it
ugle visited Østbanestasjonen - Oslo, Norway 2/21/2016 ugle visited it

View all visits/logs