Velvarská brána / Velvary Gate - Slaný (Central Bohemia)
Posted by: Groundspeak Regular Member Dorcadion Team
N 50° 13.900 E 014° 05.224
33U E 434888 N 5564788
Quick Description: Gothic tower of the Velvary Gate (Velvarská brána), built in the end of the 15th century, is the last preserved part of the medieval fortification systém of Royal Town Slaný.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 4/1/2015 5:36:44 AM
Waymark Code: WMNM16
Published By: Groundspeak Regular Member razalas
Views: 40

Long Description:

Gothic tower of the Velvary Gate (Velvarská brána), built in the end of the 15th century, is the last preserved part of the medieval fortification systém of Royal Town Slaný.

The Velvary Gate, finished in the 2nd half of the 15th century, is 38 m high and its steep pyramidal roof is atoped by a poppy head with a cock-shape weathervane - symbol of vigilance and alertness. The walls of the gate are decorated by following stone coats of arms: town Slaný, six town guilds, two unknown artistocrats and two lands of the Czech Kingdom (Moravia and Bohemia). Nowadays, on the premises of the Velvary Gate, there is an exhibition of the Local History Museum devoted to the fortifications of Slaný.


Velvarská brána je soucást bývalého opevnení mesta Slaný, jediná dochovaná brána ve meste. Stojí nekolik desítek kroku severne od historického Masarykova námestí ve Slaném. Není presne známo, kdy byla Velvarská brána postavena, první písemné záznamy o ní pocházejí z roku 1443. V dobe vlády Jirího z Podebrad byla opravována a dostala oznacení "Nová brána". Na její jižní zdi se z této doby dochoval letopocet 1461.

K bráne puvodne prináležely ješte predsazené hradby s cimburím, bašta a most pres príkop. Behem 16. století bránu vícekrát poškodily požáry mesta. V roce 1795 vyhorela mj. nedaleká radnice; z té byl poté na bránu prenesen zvon z roku 1514. Byl používán pri zvonení na poplach a také odsouzencum, kterí byli bránou odvádeni na popravište. Brána postupne ztrácela význam pro obranu mesta. V souvislosti s tím bylo v letech 1823 až 1824 zboreno pri výstavbe silnice do Litomeric predbraní a podobný osud málem potkal i samotnou bránu. K tomu však nakonec nedošlo; místo toho byla naopak roku 1868 opravena. Na vrchol strechy byl umísten medený kohout kterého zde lze spatrit doposud.

Celková výška brány je 38 metru, pudorys merí asi 9 × 8 metru. Nad prujezdem na severní strane je umísten vytesaný mestský erb, dva slechtické erby a erby šesti mestských cechu. Na mnoha kamenech jsou dobre patrné puvodní kamenické znacky. V prostorách brány je umísteno muzeum historie mesta a jeho opevnení. [Czech Wikipedia]

Wikipedia Url: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log to this waymark you need to visit and write about the actual physical location. Any pictures you take at the location would be great, as well.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Wikipedia Entries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
jokry visited Velvarská brána / Velvary Gate - Slaný (Central Bohemia) 10/9/2020 jokry visited it
Ramonda & Boulder visited Velvarská brána / Velvary Gate - Slaný (Central Bohemia) 9/19/2020 Ramonda & Boulder visited it
ashberry visited Velvarská brána / Velvary Gate - Slaný (Central Bohemia) 3/18/2019 ashberry visited it
castorka visited Velvarská brána / Velvary Gate - Slaný (Central Bohemia) 9/3/2018 castorka visited it
pet@s visited Velvarská brána / Velvary Gate - Slaný (Central Bohemia) 2/25/2018 pet@s visited it
Blogi visited Velvarská brána / Velvary Gate - Slaný (Central Bohemia) 5/22/2016 Blogi visited it
Petrs11 visited Velvarská brána / Velvary Gate - Slaný (Central Bohemia) 8/7/2015 Petrs11 visited it
Noe1 visited Velvarská brána / Velvary Gate - Slaný (Central Bohemia) 4/2/2015 Noe1 visited it

View all visits/logs