Zwettl Altar (Svetelský oltár) - Adamov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 18.051 E 016° 39.286
33U E 620300 N 5462217
Quick Description: Zwettl Altar (Svetelský oltár) in St. Barbara Church
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 1/16/2014 2:20:18 PM
Waymark Code: WMJYEK
Views: 49

Long Description:
Adamov is a town in the South Moravian Region of the Czech Republic, near Brno and Blansko. In St. Barbara Church a wooden Gothic altarpiece is found called the Zwettl Altar (Svetelský oltár), which embodies a preserved part of the original sculpture carved for the Zwettl Abbey in the early 16th century.

Source: (visit link) and

Verification requirement:
- Please send me the answer to question, which details are "hidden" in altar. If you'll listen guide carefully, you'll get such information directly.
- If it's somehow impossible to go inside, please take a photo of depicted church. If it is possible, make as many photos as possible to make them memorized for next generations :)

Svetelský oltár
Svetelský oltár je cástí bývalého hlavního oltáre zasveceného Nanebevzetí Panny Marie, který byl vytvoren pro cisterciácký klášter ve Zwettlu (Svetlá) v Dolním Rakousku. Nyní je soucásti výzdoby adamovského kostela Svaté Barbory. Jedná se o významnou památku pozdnegotického rezbárství.

Historie
Poté co se opat Erasmus z Leisser rozhodl opravit ponicený klášterní chrám ve Zwettlu, nechal rezbári vytvorit zcela nový oltár, který byl zasvecený Nanebevzetí Panny Marie. Po dokoncení, oltár dosahoval skoro 20 metru. Odhadovaná doba vzniku oltáre se pohybuje mezi léty 1516 až 1525. Jedním z autoru byl pravdepodobne i Ondrej Morgenstern z Ceských Budejovic.
V roce 1730 byl podle archivních zpráv považován za staromódní, tak o tri roky pozdeji byl rozmontován, cást "Svetelský oltár" uložena do bocní kaple Všech Svatých.
Poté co v roce 1857 uhradil kníže Alois II. z Lichtenštejna výlohy za restaurování, získal Svetelský oltár a následne ho venoval do nove zbudovaného kostela v Adamove. V letech 1891 se opat kláštera ve Zwettlu Stephan Rössler obrátil na knížete Aloise s prosbou o vrácení oltáre, avšak vyhoveno mu nebylo.
V prubehu let byl oltár napaden cervotoci a cástecne restaurován. V roce 1944 z obav pred bombardování, byl oltár rozmontovaný a uschovaný v krypte poutního kostela na Vranove. V roce 1947 byl z Vranova odvezen na restaurování do Brna a poté se vrátil zpet do Adamova.
Roku 1970 byly z rámu oltáre ukradeny dve sochy. Pozdeji byly nalezeny na aukci umeleckých predmetu v Nemecku a vráceny na oltár.
V roce 1978 byl oltár ocišten místními verícími. V letech 2006-2007 byl oltár restaurován a behem tohoto období byl vystaven na zámku v Mikulove. V roce 2010 byl vyhlášen národní kulturní památkou.

Popis
Svetelský oltár v soucasné podobe je pouze fragmentem rozmerného pozdnegotického oltárního celku. Je tvoren vyrezávaným dreveným reliéfem, umísteným dnes v neogotické skríni. Reliéf zobrazuje nanebevzetí Panny Marie a byl puvodne umísten v oltární skríni hlavního oltáre ve Zwettlu. Další cásti oltáre se nedochovaly, zobrazuje je však stará perokresba. Ztracena jsou otvíravá oltární krídla, rozmerný nástavec i puvodní predella.

Zdroj: (visit link)
Terrain Rating:

Photo Required: yes

Hint:
Nqnzbi - Erq Puhepu - Vafvqr [decrypt]


Visit Instructions:

Visitors must answer the verification questions (or post a photo when that alternative is allowed). The answers should be emailed to the waymark owner for verification, not to the category officers. Answers should never be posted in the logs. Visitor are also asked to rank their experience for "Wow". Premium members should use the ranking feature (1 means "wasn't worth the visit" and 5 means "Wow"). Non-premium members can let us know in their logs.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Best Kept Secrets
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Zwettl Altar (Svetelský oltár) - Adamov, Czech Republic 10/25/2014 Olii05 visited it