RD Meetpunt: 37932201 - westland
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 00.453 E 004° 13.568
31U E 584158 N 5762587
meetpunt R.K.K. Honselersdijk: Voet stang.
Waymark Code: WMJMYR
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 12/07/2013
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 8

De parochie Hondsholredijk werd opgericht op 9-8-1907 door afscheiding van de parochies Poeldijk en Naaldwijk. In 1906 werd een veilinghal verbouwd tot kerk. In 1927-1928 werd de huidige driebeukige dorpskerk met zware toren van architect N. Molenaar jr. gebouwd (eerste steenlegging 14-10-1927, ingezegend 13-8-1928, geconsacreerd 26-9-1946). De zware onversierde toren heeft een veelhoekige stenen klokkenverdieping en herinnert aan de gotische Vlaamse torens. Helaas werd in 1972-1973 inwendig het priesterkoor ingrijpend gewijzigd. De preekstoel en hoofdaltaar werden verwijderd en de koorramen dichtgemetseld. De koorvensters zijn bij een recentere restauratie weer heropend en gereconstrueerd. Ook zijn de kerkbanken in stijl vernieuwd.
Omschrijving

Grote, driebeukige basilicale kerk met breed middenschip, smalle zijbeuken en versmald koor, opgezet volgens het concept van de volkskerk. Houten tongewelf over het brede middenschip. Fronttoren met vooruitspringend portaal, achthoekige bovenbouw en spits. Als geheel typerend in het oeuvre van Nicolaas Molenaar Jr., opgezet in traditionalistische vormen, met verwijzingen naar de gotiek. Het interieur is grotendeels nog intact.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 75,283.00

Y coordinate: 447,213.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
MoVeD visited RD Meetpunt: 37932201 - westland 12/07/2013 MoVeD visited it