ROUŠAROVÁ Jarmila, Prague, Czech republic
Posted by: Groundspeak Regular Member zdeziz
N 50° 06.925 E 014° 27.861
33U E 461703 N 5551600
Quick Description: Memorial of Jarmila Roušarová, a graduate nurse, hospital Bulovka, Prague, Czech republic. Pametní deska paní Jarmily Roušarové, diplomované sestry, nemocnice Bulovka, Praha.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 10/6/2013 1:53:56 AM
Waymark Code: WMJ7CW
Published By: Groundspeak Premium Member saopaulo1
Views: 51

Long Description:
Inscription: "Jarmila Roušarová, a graduate nurse, 1900 - 1979, in November 1925 she began working at the hospital, later, as the first civilian head nurse, has significantly contributed to the development of nursing".
Memorial of the Jarmila Roušarová, graduate nurse, hospital Bulovka, Prague, Czech republic.
Text: "Jarmila Roušarová, diplomovaná sestra, 1900 - 1979, v listopadu 1925 zacala pracovat v této nemocnici, pozdeji, jako první civilní hlavní sestra, se významne zasloužila o rozvoj ošetrovatelství".
Paní J. Roušarová významne prispela k definování a postavení funkce hlavní sestry. Šla príkladem v péci o pacienty a dokázala jí posunout na vyšší úroven. Je autorkou první ceské ucebnice ošetrovatelství, pracovala také v Cs. Cerveném kríži. Pametní deska se nachází v hale pavilonu c. 1, u vstupu do areálu nemocnice, vlevo od recepce. Hala je volne prístupná 24 hodin denne.
Website with more information on either the memorial or the person(s) it is dedicated to: [Web Link]

Location: Vstupní hala pavilonu č. 1, vlevo od recepce, nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň,

Visit Instructions:
Add another photo of the memorial. You and/or your GPS can be in the photo, but this isn't necessary.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Citizen Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Macamica visited ROUŠAROVÁ Jarmila, Prague, Czech republic 3/28/2015 Macamica visited it
Blogi visited ROUŠAROVÁ Jarmila, Prague, Czech republic 3/1/2014 Blogi visited it

View all visits/logs