Byport #4 - Redfall - Randers, Denmark
featured waymark
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 27.542 E 010° 02.474
32V E 564166 N 6257656
Quick Description: Port nr. 4 i kunst og byplansprojektet BYPORT 91 --- City gate # 4 in art and urban planning project BYPORT 91
Location: Denmark
Date Posted: 8/18/2013 1:45:05 PM
Waymark Code: WMHW66
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 70

Long Description:
På en stor flad platform ved enden af Østervold i Randers står en, som altid, spektakulær skulptur af Ingvar Cronhammar.

Skulpturen er et 12 meter højt hus. Om dagen ligner det en kulisse eller silhuet, men om natten starter eventyret. Husets vinduer lyses op af et rødt skær, og giver det et helt andet liv og en mystisk aura. Man tænker straks på ild. Men faktisk er det det modsatte: et rødt vandfald, som falder i et 1 meter bredt bånd gennem huset, gennemlyst af røde laserlys.

Det røde vand sætter husets indre i bevægelse og fortryller hele området og den forbipasserende. Her kan man få en oplevelse, som involverer alle sanser. For skulpturen kan både ses, føles og høres når vandfaldet bevæger sig gennem huset.

Ingvar Cronhammars Redfall er, når lyset og vandtilførslen er i funktion, et utroligt fascinerende kunstværk.

BYPORT 91 er et kombineret byplan- og kunstprojekt for bymidten i Randers, som blev påbegyndt i 1991.

Ideen med projektet er at skabe en grænse mellem bymidten og de omkringliggende kvarterer ved hjælp af 13 'byporte', der opføres ved hver af byens 13 indfaldsveje.

Der er ikke tale om byporte i traditionel forstand, men derimod om markeringer i form af skulpturer.

On a large flat platform at the end of Østervold in Randers is one spectacular sculpture by Ingvar Cronhammar.

The sculpture is a 12 meter high house. During the day it looks like a backdrop or silhouette, but at night the adventure starts. The windows spreads red glow, and gives it a completely different life and a mysterious aura. One thinks immediately of the fire. But actually it is the opposite: a red waterfall, which falls in a 1 meter wide band through the house, through bright red laser light.

The red water creates internal movement in the sculpture and enchant the whole area and the spectators. Here you can get an experience that involves all the senses. This sculpture can both be seen, felt and heard when the waterfall moves through the house.

Ingvar Cronhammars Redfall is, when the light and the water supply is in operation, an incredibly fascinating work of art.

BYPORT 91 is a combined urban planning and art project for the center in Randers, which began in 1991.

The idea of the project is to create a boundary between the city center and the surrounding neighborhoods using 13 'gates' located at each of the city's 13 entrance roads.

This isn't gates in the traditional sense, but rather markings in the form of sculptures.


Source:
Skulpturer i det fri - Randers Kommune

Title: Red Fall

Artist: Ingvar Cronhammar

Media (materials) used: Concrete

Location (specific park, transit center, library, etc.): Østervold, Randers, Denmark

Date of creation or placement: 31. May 2002

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ninasger visited Byport #4 - Redfall - Randers, Denmark 4/30/2018 ninasger visited it
Ulven7470 visited Byport #4 - Redfall - Randers, Denmark 8/20/2016 Ulven7470 visited it
kimlund visited Byport #4 - Redfall - Randers, Denmark 3/18/2014 kimlund visited it
kallehaugerne visited Byport #4 - Redfall - Randers, Denmark 10/2/2013 kallehaugerne visited it

View all visits/logs