RD Meetpunt: 39030501 - Utrechtse Heuvelrug
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 59.874 E 005° 27.680
31U E 668967 N 5763665
meetpunt H.K. Amerongen: Stang boven makelaar.
Waymark Code: WMGJEK
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 03/12/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 14

Aan het eind van de 12de eeuw en het begin van de 13de eeuw werd de voorganger van de huidige kerk gebouwd. Het zou een romaans tufstenen zaalkerkje zijn geweest, dat werd afgesloten met een eenvoudig rechthoekig koor. Aan de noordzijde van dit zaalkerkje stond vermoedelijk een sacristie waarvan de ene tufstenen travee in de noorder zijbeuk deel van uitmaakte. De tufstenen travee dateert van rond 1200. Dit kerkje zou waarschijnlijk een tufstenen toren gehad hebben.

In de 15de eeuw werd de Utrechtse heuvelrug geteisterd door aanvallen van Gelderse troepen. Waarbij ook de Andrieskerk zwaar beschadigde. In de tweede helft van de 15de eeuw werd de door brand vernielde kerk herbouwd in een laatgotische driebeukig pseudobasiliek. De oude toren bleef gehandhaafd, maar werd ingebouwd. De drie beuken werden afgedekt met een houten tongewelf.

Deze pseudobasiliek had ingangen aan de noord- en zuidzijde. Deze ingangen van de kerk zijn later weer dichtgemetseld. Aan de zuidzijde van de zuider zijbeuk is de plaats van de ingang nog te herkennen door een deel van een ronde boog. Ook ontbreken hier een steunbeer en de waterlijst. Aan de noordzijde is hij niet zo moeilijk te traceren. De bouw van de toren vond plaats tussen 1526 en 1527.

Aan beide kanten van de toren kwamen lage vijfhoekige uitgebouwde torentjes met stenen spitsen. In het noordelijke torentje bevindt zich de trap, het zuidelijke kreeg drie vertrekken. De toren werd iets van de kerk afgebouwd waarna het schip werd verlengd zodat hij op de toren aansluit.

Nadat de toren werd voltooid in 1527 werd het oude koor vervangen door een hoger koor. Dit koor had in tegenstelling tot het schip stenen kruisribgewelven. Aan de noordzijde van het koor werd de sacristie gebouwd. Deze van rond 1552 dateren. Later zou, in de 16de eeuw, we de Natewitschkapel worden vervangen.

Tijdens de restauratie tussen 1884-1886 zijn onder leiding van architect C.J. Brink Evers het houten tongewelf van het middenschip gewijzigd. De houten trekbalken werden verwijderd en onder het houten tongewelf werd een gestukadoord kruisribgewelf aangebracht, (de zogenaamde stukadoorsgotiek). Het vervangen van het houten tongewelf was zeer tegen de zin van jhr. mr. Victor de Stuers, die daar in 1884 schriftelijk bezwaar tegen maakte. Toch zijn de plannen uiteindelijk doorgezet.

Tijdens deze restauratie zijn nog enkel drastische wijzigingen aan de kerk aangebracht. De preekstoel aan de koorzijde werd verplaatst samen met de complete dooptuin. Twee pijlers werden weggebroken (torenzijde), nadat eerder al twee pijlers aan de koorzijde zijn verwijderd. Verder zou op kosten van graaf Bentinck een loge worden gemaakt voor hem en zijn familie. Om dat te realiseren werd de consistoriekamer in de Natewischkapel opgeofferd en daarvoor kwam de nu nog bestaande herenbank (gravenbank), gedeeltelijk voor en gedeeltelijk in de Natewischkapel. Voor die tijd had de familie Van Reede twee banken rond de pilaar waaraan nu de preekstoel staat en de pilaar er tegenover. De Amerongse armen kregen een plaatsje achter in het koor, waar door plaatsgebrek ook banken waren neergezet.

De kerk is gerestaureerd tussen 1948-1953 en 1990-1992.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 160,091.00

Y coordinate: 445,505.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited RD Meetpunt: 39030501  - Utrechtse Heuvelrug 08/31/2023 PetjeOp visited it
Rock Chalk visited RD Meetpunt: 39030501  - Utrechtse Heuvelrug 03/24/2023 Rock Chalk visited it
InTop visited RD Meetpunt: 39030501  - Utrechtse Heuvelrug 06/27/2021 InTop visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 39030501  - Utrechtse Heuvelrug 03/12/2013 MoVeD visited it

View all visits/logs