RD Meetpunt: 34031701 - Enschede
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 13.927 E 006° 53.285
32U E 355774 N 5788957
meetpunt R.K.K. Deurningerstraat: Voet stang.
Waymark Code: WMGA16
Location: Overijssel, Netherlands
Date Posted: 02/04/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 10

Het bestuur van de St. Jozefparochie neemt door de aanhoudende groei van de textielindustrie en de daarmee samenhangende behoefte aan arbeiders het initiatief tot de bouw van een derde parochiekerk te Enschede. Na aankoop van de grond werd aan architect Jan Stuyt (1868-1934), de bouwbegeleider/uitvoerder bij de bouw van de Jozefkerk, opdracht gegeven een ontwerp te maken. De kerk kwam te staan aan de Deurningerstraat, een noordelijke uitvalsweg van Enschede, vlakbij de latere Grolschfabriek, en aan de rand van de wijk Roombeek die toen deels in aanbouw was. Heel bijzonder is dat deze kruiskerk precies op de toen nog bestaande gemeentegrens Enschede en Lonneker is gebouwd. Daarom zijn in de voorgevel beide gemeentewapens aangebracht. In 1927 kon de kerk in gebruik worden genomen, maar de toren was toen nog niet voltooid. Ruim tien jaar later, in 1938, kon deze door architect Joh. Sluymer (die in het oosten van het land vele kerken ontwierp), worden afgebouwd. Het ontwerp van de toren wordt toegeschreven aan architect Stuyt.

Het kerkgebouw is een driebeukige kruisbasiliek, een voornaam laat werk in het oeuvre van Stuyt. Het ontwerp grijpt voornamelijk terug op de vroegchristelijke en vroegromaanse kerkbouw in Italië, hetgeen kenmerkend is voor veel kerken uit de latere periode van Stuyts oeuvre. In de eindgevels (koor, dwarsschip en voorgevel) bevinden zich roosvensters. Inwendig bevindt er zich een flauw hellend, houten cassettenplafond over de hoofdbeuken. De wanden van het schip zijn gedecoreerd met patronen van siermetselwerk. De rechts naast de hoofdingang staande fronttoren, in 1938 afgebouwd door Sluymer (zie boven), wordt bekroond door een opengewerkte vierkante lantaarn en een spits met balustrade en wijzerplaten. Deze toont stilistisch gezien enige gelijkenis met de campaniles (vrijstaande klokkentorens) in Noord-Italië.

Van de inventaris komen het hoofdaltaar en vermoedelijk ook de communiebank uit het atelier van J.E. Brom in Utrecht en deze dateren uit de bouwtijd.

Het kerkinterieur is in de jaren zestig gewijzigd. Toen ontstond er in de viering een nieuw priesterkoor, als gevolg van de veranderde liturgische wensen rond het Tweede Vaticaans Concilie. Van het oorspronkelijke hoofdaltaar van Brom verdween het ciborium (overhuiving of baldakijn).

De vuurwerkramp van 13 mei 2000 met de kern in de naburige Tollenstraat heeft zo ook deze kerk zwaar beschadigd. De tragiek werd hiermee nog eens geaccentueerd want vrijwel alle parochianen werden naast hun eigen huis nog eens extra getroffen, juist nu in die tijd van rampspoed de behoefte van samenkomen. In voorjaar 2001 was het herstelwerk zover gereed dat de Paastijd weer in de een kerk kon worden gevierd. Later zijn de beschadigde glas-in-loodramen hersteld.

De kerk zou worden gesloten, zo werd voorjaar 2005 bekend gemaakt. De parochie zou de kapel van het Ariënshuis in Mekkelholt gaan gebruiken. De kapel wordt voor dit doel uitgebreid voor 130 kerkgangers. Er werd over gesproken van de gesloten kerk een bovengrondse begraafplaats te maken. (54-05)

De hierboven genoemde plannen uit 2005 tot sluiting van deze kerk zijn in latere instantie (vooralsnog) ingetrokken. Wegens de uitstekende akoestiek wordt deze kerk in toenemende mate ook gebruikt voor concerten.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 257,529.00

Y coordinate: 472,623.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
MoVeD visited RD Meetpunt: 34031701 - Enschede 06/17/2014 MoVeD visited it