RD Meetpunt: 32920401 - Soest
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 10.411 E 005° 18.714
31U E 658088 N 5782857
meetpunt H.K. Soest : Stang boven bol.
Waymark Code: WMG8D0
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 01/28/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 3

Geschiedenis

Hervormde Kerk, eenbeukig schip met smal koor, beide zonder steunberen. Kerk van omstreeks 1400 met houten overwelving, daarna twee W. traveeën volgebouwd. Gerestaureerd in 1957.

Toren

Begin 16e eeuw toegevoegde toren van de Ned. Herv. Kerk. Klokkenstoel met klok van W. van Wou, 1506, diam. 124,9 cm. In dakruiter klok van anonieme gieter, 1576, diam. 27,3 cm. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, 1940, buiten gebruik gesteld. In zuidmuur van de kerk, zit een wijzerplaat van een zandstenen zuidwijzer, in de vorm van een halve cirkel. Bij een restauratie van de toren in 1905 kwamen uit een dichtgemetselde ruimte middeleeuwse beelden te voorschijn, die waarschijnlijk tegen beeldenstormers daar verborgen waren. Deze beelden bevinden zich momenteel in het Rijksmuseum te Amsterdam, museun Flehite te Amersfoort en het Catharijne Convent te Utrecht.
Verbouwing ca 1850

De in 1847 overleden predikant Dirk Jacobus Onink legateerde aan de NH kerk een bedragt na dat de aanzet vormde tot een verbouwing. De aanbesteding vond plaats in 1850. Een en ander onder toezicht van Joost Meerdink meester metselaar en timmerman. Het ontwerp van de verbouwing was van de hand van de architect E. Ruitenberg te Amersfoort. Bij deze verbouwing werd een separatie aangebracht tussen kerk en koor. In het midden hiervan kwam de preekstoel met aan beide zijden een deur. Het tot dan toe aanwezige koorhek kwam te vervallen. Het orgel werd hoger geplaatst. De banken onder het orgel werden anders gerangschikt. De zware houten balken in het inwendige van de kerk werden door ijzeren trekstangen vervangen. Ten slotte werd het interieur in een kleur gebracht namelijk eikenhout. De zijdeur onder het orgel welke toegang gaf tot het torenuurwerk werd dichtgemetseld en er werd een nieuwe deur aangebracht aan de buitenzijde van de toren. Zoals vanouds zou daarna de toegangsdeur tot de kerk weer onder door de toren lopen. Het koor was nu afgesloten van het schip van de kerk. In deze aldus ontstane ruimte werd een verdieping gemaakt. Op de begane grond was de consistorie en kolenopslag. Boven was de ruimte bestemd voor catechesatie e.d. In het midden tegen dit schot werd de preekstoel geplaatst.
Verbouwing ca 1957

De scheiding tussen schip en koor wordt verwijderd. Omdat er dan geen consistorie meer aanwezig is wordt naast de kerk een 8 kantig gebouwtje geplaatst, waar de consistorie in zit. De Kon. Bank blijft bestaan, dit op verzoek van het Kon. Huis. (Hij zal wel in een nieuwe stijl worden gemaakt). Aan de Kon. Zijde van de kerk komt een 8-kantig lokaal op tekening in de vorm van een kapel. Dit lokaal zal dienen als kerkenraadskamer van vergadering en catechisatie. De trekstangen worden vervangen door balken. In het inmiddels weer open koor komt de avondmaalstafel te staan en de lesenaar. De preekstoel wordt nu zijdelings geplaatst achter de doopvont welke in bruikleen is verkregen van het Rijksmuseum te Amsterdam (en oorspronkelijk uit Nigtevecht kwam).
Type: regular meetpunt

X coordinate: 149,849.00

Y coordinate: 465,043.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
MaaBo visited RD Meetpunt: 32920401  - Soest 08/17/2018 MaaBo visited it