MIG - 19, Horní Nemcí, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Bella
N 48° 56.122 E 017° 37.356
33U E 692062 N 5423586
Quick Description: Nadzvukový stíhací letoun MIG-19S/Supersonic fighter MIG-19S
Location: Zlínský kraj, Czechia
Date Posted: 12/29/2012 4:46:00 AM
Waymark Code: WMG0JD
Published By: Groundspeak Premium Member DougK
Views: 36

Long Description:
[cs] Vyrazený nadzvukový stíhací letoun MIG 19S, výrobního císla 150312 stojí v parku v Horním Nemcí už od 16. srpna roku 1972 . Na jeho porízení se pred témer ctyriceti lety podílel i bývalý vojenský pilot MIGu 19 a dlouholetý zkušební pilot Letu Kunovice, místní rodák František Srnec.

Letoun pochází z 20 ks série výr. císel 150301 až 150320, zalétaných 30.11.1960-24.12.1961.

Historie letounu:
Postaven v Aeru Vodochody v roce 1961
První let: 17.2. 1961 (pilot Miroslav Kremen, tovární zalétávací pilot)
1. kontrolní prejímací let: 1.3. 1961 (pilot pplk. Július Zvara, doba letu 30 minut)

Generální oprava letounu:
17.11. 1967 predán do závodu Aero Vodochody
31.1. 1969 opravený letoun predán ke 4.slp v Pardubicích

Služba:
5. slp (jaro 1961 až 17.11 1967)
4. slp (31.1. 1969 až zacátek 70. let)

Po vyrazení byl letoun umísten na piedestal v obci Horní Nemcí.

...

[en] Discontinued supersonic fighter MiG 19S, serial number 150312 stands in a park in Horní Nemcí since the 16th August 1972. On his acquisition is almost forty years ago participated in a former military pilot MiG 19 and a longtime test pilot Kunovice, a native František Srnec.

The aircraft comes from a series of 20 pieces Part Number 150301 to 150320, tested 30.11.1960-24.12.1961.

History of the airplane:
Built in Aero Vodochody in 1961
First flight: 2.17 1961 (pilot Miroslav Quartz, factory test pilot)
First control sampling years: 1.3 1961 (pilot Colonel. Julius Zvara, flight duration 30 minutes)

Overhaul of aircraft:
17.11 1967 passed to the factory Aero Vodochody
1.31 1969 repaired aircraft passed to 4.slp in Pardubice

service:
5th slp (Spring 1961 to 17.11 1967)
4th slp (1.31 from 1969 to the beginning of the 70s)

After disabling the aircraft was placed on a pedestal in the village of Horni Nemcí.
Type of Aircraft: (make/model): MiG-19S č. 150312

Tail Number: (S/N): 0312

Construction:: original aircraft

Location (park, airport, museum, etc.): Park

inside / outside: outside

Other Information::
http://cs.wikipedia.org/wiki/MiG-19


Access restrictions: Not listed

Visit Instructions:
Photo of aircraft (required - will be interesting to see if the aircraft is ever repainted or progress if being restored)
Photo of serial number (required unless there is not one or it is a replica)
Photo(s) of any artwork on the aircraft (optional but interesting)

Tell why you are visiting this waymark along with any other interesting facts or personal experiences about the aircraft not already mentioned.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Aircraft Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.