Jindrich Kucera Plaque - Belcice, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Forsyte
N 49° 30.178 E 013° 52.530
33U E 418583 N 5483978
Quick Description: The plaque dedicated to the famous mycologist.The plaque can be found on the wall of the house, where he lived. The Belcice main square is named right after him.
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/11/2012 6:13:58 AM
Waymark Code: WMFNZM
Views: 43

Long Description:
Jindrich KUCERA | 1867 - 1934
Famous mycologist, botanist, writer. Between 1898 - 1934 he worked as a teacher in Belcice. He was a member of the Czechoslovak Botanical Society, Czechoslovak Mycological Society, Mycological Society French and others.

In a Description of the Blatna district he developed a section "Botany". He focused his field research on mosses and lichens. He published around 2000 articles and drawings about his work in professional journals. In the lectures spread knowledge not only about nature, but also the history of the czech nation.

Jindrich KUCERA | 1867 - 1934
Mykolog, botanik Blatenska, spisovatel. V letech 1898 - 1934 pracoval jako ucitel v Belcicích. Byl clenem Ústrední matice školské, Ceskoslovenské botanické spolecnosti, Ceskoslovenské myko logické spolecnosti, Francouzské mykologické spolecnosti a dalších. Venoval se hudbe,malírství,botanice, mykologii, osvetové a poradenské cinnosti.

Pro Popis blatenského okresu vypracoval oddíl “Botanika” a dále se venoval studiu mechu a lišejníku. Svoje poznatky uverejnoval v odborných casopisech, kde publikoval i kolem 2000 kreseb, doplnujících jeho práce. V rámci prednášek šíril znalosti nejen o prírode, ale i dejinách ceského národa. Jako clen Obcanské besedy pusobil jako širitel hudby a kultury mezi lidmi.

Flag Counter

Website with more information on either the memorial or the person(s) it is dedicated to: Not listed

Location: Not listed

Visit Instructions:
Add another photo of the memorial. You and/or your GPS can be in the photo, but this isn't necessary.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Citizen Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
dubex visited Jindrich Kucera Plaque - Belcice, CZ 12/30/2012 dubex visited it