Club Woko, Club Woko jablonec nad Nisou ,CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Kankys
N 50° 43.645 E 015° 10.598
33U E 512467 N 5619528
EN:a Dance club CS:Dance club
Waymark Code: WMDDNC
Location: Liberecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/30/2011
Published By:Groundspeak Premium Member Marine Biologist
Views: 56

EN:Club Woko

How it started?

After ten years of decay of the former cinema EYE has started in the spring of 2007 an extensive renovation of this wonderful space. Eight months of daily toil is to know the area in mid October 2007, the club opens. After a few quality starts to club events, problems with neighbors' dismay (especially superiorly Mr. Fadrhoncem active, which would be resented and pantomime), the complainant and invent a competition, and God knows who else. These problems cause limited operation, additional structural and organizational measures and large investments. Eventually, however, because many people will reach the impossible and the club can now function without undue constraints. Big thanks especially husbands and husbands Kucerovým Tyrychterovým and all the neighbors who signed a certificate of seamless club. The club at this moment is still undergoing modifications.

Music Bar

Capacity of about 50 seats, osmimetrový bar with stone bar top, balcony, two football, free internet access, cocktail bar, two dressing rooms and toilets for visitors to concerts.

Great scene

Fifteen-meter bar, balcony, terrace floor layout to the band playing on stage 11x6 meters visible from every seat in the club. Light fleet consists of 8 programmable high-quality scans, 6 pieces LED Par 56, Par 16 pieces 64, a programmable fog machine, projector Infocus LP with back projection screen 5.5 meters x 3.5 meters. The audio apparatus of the concerts are NEXO ALPHA system - 10kW. Power amplifiers: Camco - Vortex, QSC PL and PL2 series, Mixers: Yamaha LS9-32 or CREST-AUDIO-X-8 / 32, or both simultaneously - LS9 for monitors and X-8 as the FOH. Effects processors are manufactured by Lexicon, Yamaha, TC, Digitech, dynamic processors LA brand, brand RANE Equalizer DBX and. Audix Microphones, Schur SM and Beta series, AKG, Sennheiser.

This scene can also be used for theater, corporate events, training, etc. The ability to customize any event space (extension possible seats as well as table editing). This space is also used as a band rehearsal. (Possibility of appointment of other bands). The first floor is a lockable dressing room with private bathroom and bath, club facilities and other areas waiting for reconstruction.

CS:Klub Woko

Jak to zacalo?

Po desetiletém chátrání bývalého kina OKO zapocala na jare roku 2007 rozsáhlá rekonstrukce tohoto úžasného prostoru. Osm mesícu každodenní driny je na prostoru znát a v polovine ríjna 2007 se klub otvírá. Po nekolika kvalitních akcích zacíná mít klub problémy s nevolí sousedu (predevším nadstandartne aktivním p. Fadrhoncem, kterému by vadila i pantomima), žalující a vymyšlející si konkurence a buhví koho ješte. Tyto problémy zapríciní omezený provoz, další stavební i organizacní opatrení a velké investice. Nakonec se však díky spouste lidí podarí splnit možné i nemožné a klub muže nyní fungovat bez prílišných omezení. Velké díky patrí predevším manželum Kucerovým a manželum Tyrychterovým a všem sousedum jenž podepsali potvrzení o bezproblémovosti klubu. Klub v této chvíli stále prochází úpravami.

Music bar

Kapacita cca 50 míst, osmimetrový bar s kamenou barovou deskou, balkón, dva fotbálky, pripojení na internet zdarma, coctail bar, WC a dve šatny pro návštevníky koncertu.

Velká scéna

Patnácti metrový bar, balkón, terasovité usporádání podlahy, aby bylo na kapelu hrající na jevišti 11x6 metru videt z každého místa v klubu. Svetelný park tvorí 8 programovatelných kvalitních scanu, 6 kusu LED Par 56, 16 kusu Par 64, programovatelný mlhovac, projektor Infocus LP s možností zpetné projekce, plátno 5,5 metru x 3,5 metru. Zvukový aparát na koncerty je systém NEXO ALPHA - 10kW . Koncové zesilovace: Camco - Vortex, QSC rady PL a PL2, mixážní pulty: YAMAHA LS9-32 nebo CREST-AUDIO -X-8 / 32, nebo oba soucasne - LS9 pro monitory a X-8 jako FOH. Efektové procesory jsou od firem Lexikon,Yamaha,TC, Digitech, dynamické procesory znacky LA, Equalizery znacky RANE a DBX. Mikrofony Audix, Schure rady SM a BETA, AKG, Sennheiser.

Tuto scénu lze využít také na divadlo, firemní akce, školení atd. Možnost prizpusobení prostoru jakékoliv akci (rozšírení míst k sezení možné stejne jako stolová úprava). Tento prostor také využívají kapely jako zkušebnu. (možnost domluvy dalších kapel). V prvním patre je zamykatelná šatna s vlastním sociálním zarízením a koupelnou, zázemí klubu a další prostory cekající na rekonstrukci.
Public / Private: Public

Parking: N 50° 43.716 W 015° 10.603

Visit Instructions:
Please post an unique photo.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dance Clubs
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
EjiSse visited Club Woko, Club Woko jablonec nad Nisou ,CZ 05/21/2020 EjiSse visited it