Museum of glas and Jewellerys-Muzeum Skla a bižuterie,CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Kankys
N 50° 43.366 E 015° 10.329
33U E 512152 N 5619009
EN:Museum of Glass and Jewellery in Jablonec which is known all over the world. CS:Muzeum skla a bižuterie z Jablonce nad Nisou ktera je znama po celem svete.
Waymark Code: WMDDMV
Location: Liberecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/30/2011
Published By:Groundspeak Regular Member silverquill
Views: 64

EN:Museum of Glass and Jewellery in Jablonec which is known all over the world.
The museum collects massive collection of documents relating to the history and present of Czech glass, jewelry, jewelry manufacturing, Faleristics (note: orders, decorations), coinage, both Czech and foreign origin, especially from the Czech Republic, with special reference to North-glass and jewelry production area, including physical evidence documenting the free and applied art, architecture, technology development, celebrities, workshops and factories and everyday lives of their employees and families of small producers.
Collection items, technical documentation and knowledge they acquired their professional preparation, presents particularly through permanent and temporary exhibitions, custom publishing and lecturing activities in the Czech Republic and abroad, and other cultural - educational activities designed for the general public or for special interest groups, particularly for children, youth, seniors and disabled citizens.


CS:Muzeum skla a bižuterie z Jablonce nad Nisou ktera je znama po celem svete.
Muzeum shromažduje sbírku hmotných dokladu vztahujících se k historii i soucasnosti ceského sklárství, šperkarství, výroby bižuterie, faleristiky (pozn. rády, vyznamenání), mincovnictví, ceské i zahranicní provenience, zejména však z území Ceské republiky, se zvláštním zretelem na severoceskou sklárskou a bižuterní produkcní oblast, vcetne hmotných dokladu dokumentujících volné i užité umení, architekturu, vývoj technologií, významné osobnosti, dílny a továrny i každodenní život jejich zamestnancu a rodin drobných výrobcu.
Sbírkové predmety, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním, prezentuje zejména prostrednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikacní a prednáškovou cinností v Ceské republice i v zahranicí a dalšími kulturne – výchovnými aktivitami urcenými pro nejširší verejnost nebo pro zájmové skupiny, zejména pro deti, mládež, seniory a handicapované obcany.
Name: Museum of Glass and Jewellery in Jablonec

Location:
U Muzea 398/4 466 01 Jablonec nad Nisou


Phone Number: +420 483 369 011

Web Site: [Web Link]

Agency/Ownership: Public

Gift Shop: yes

Cafe/Restaurant: no

Hours of operation: Not listed

Admission Fee: Not listed

Visit Instructions:
Post one photo of the museum that is a different view from the one on the page, and describe your visit. Add any additional information that you may have about this building. A GPSr photo is NOT required.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Art Museums
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
EjiSse visited Museum of glas and Jewellerys-Muzeum Skla a bižuterie,CZ 05/21/2020 EjiSse visited it
jezevcik visited Museum of glas and Jewellerys-Muzeum Skla a bižuterie,CZ 01/01/2016 jezevcik visited it
Norbert_G visited Museum of glas and Jewellerys-Muzeum Skla a bižuterie,CZ 08/22/2012 Norbert_G visited it

View all visits/logs