The " Terwestbridge "- Moerbeke-waas
Posted by: Groundspeak Premium Member ON5KL
N 51° 10.227 E 003° 55.045
31U E 564138 N 5669179
Quick Description: Bridge over the 'Moervaart', Moerbeke-Waas, classified as protected monument
Location: Oost-Vlaanderen, Belgium
Date Posted: 8/6/2011 10:54:13 AM
Waymark Code: WMC803
Published By: Groundspeak Premium Member Bear and Ragged
Views: 6

Long Description:
[ Nl] De Terwestbrug, is een van de drie ophaalbruggen over de Moervaart in Moerbeke-Waas. Ze is is meest westelijk gelegen.
De Moervaart (vroeger de Moere-rivier) was reeds gekend in de tijd van de Franken. Tegenwoordig stroomt de Moervaart tussen het kanaal Gent-Terneuzen en de bovenloop van de Durme (Lokeren). Het uitgraven van het eigenlijke kanaal gebeurde tijdens de Middeleeuwen, de bevaarbaarheid van de Moervaart dateert uit de 15e eeuw.
De Moervaart was samen met de Zuidlede, de Langelede, het Axelvaardeke, het kanaal van Stekene en uiteraard de Durme, zowel van militair-strategische als van economische betekenis voor de regio. Turf, suikerbieten en paling werden intensief verscheept. Momenteel rest enkel nog het natuurschoon voor de recreanten.
Deze bruggen dateren van het interbellum, werden vernietigd in WW II en op het einde van 1945 terug heropgebouwd. Alle bruggen over de Moervaart zijn geklasseerd als monument in 2001 voor hun Historische industriële-archiologische waarden.


[En] The Terwestbridge is one of the three drawbridges on the Moervaart in MoerbekeWaas. She is the most westerly located bridge.
The Moervaart (formerly Moere River) has been known since the time of the Franks. Today the
Moervaart flows between the Ghent-Terneuzen canal and the upper Durme (Lokeren). The actual excavation of the canal took place during the Middle Ages, the navigability of the Moervaart dates from the 15th century.The Moervaart was with the SouthLede, LongLede, AxelVaardeke, the Stekene canal and ofcourse the Durme, both military-strategic and economic significance for the region. Peat, sugar and eel were intensively shipped. Currently, the Moervaart natural beauty only remains for recreation.
This bridge dates from the Interbellum , was repaired and partly renewed in 1945 after
war damage. This bridge over the ‘Moervaart’ is as protected monument classified since
2001, because of his historical industry-archeological value. It is a drawbridge with the
counter-weight situated in the superstructure.
Bridge Type: Drawbridge (Bascule Bridge)

Built: 1/12/1945

Span: 15,4 metres

Pedestrian Traffic: yes

Bicycle Traffic: yes

Vehicular Traffic: yes

Railway Traffic: no

Visit Instructions:
Take a picture of the bridge and record the exact coordinates where the picture was taken.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Moving Bridges
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Dirkjogt visited The " Terwestbridge "- Moerbeke-waas 6/6/2012 Dirkjogt visited it
geochemist visited The " Terwestbridge "- Moerbeke-waas 2/26/2012 geochemist visited it
ON5KL visited The " Terwestbridge "- Moerbeke-waas 9/30/2011 ON5KL visited it
jordyd visited The " Terwestbridge "- Moerbeke-waas 9/9/2011 jordyd visited it

View all visits/logs