Hrob Kátinky / Grave of Katinka / Katchens Ruhe, Jaromer, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Roman_Jaromer
N 50° 20.108 E 015° 54.658
33U E 564831 N 5576289
Quick Description: [CZ] Hrob Kátinky leží mimo hrbitov v Josefovském parku. Kátinka se podle povesti sama zabila a nebyla proto pochovaná na zdejším hrbitove. [EN] Katinka tomb lies outside the cemetery in park in Josefov.Katinka, according to legend,killed herself.
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/13/2010 9:12:18 AM
Waymark Code: WMAADN
Published By: Groundspeak Premium Member tiki-4
Views: 98

Long Description:
[CZ]
Katinka byla dcerou pražského meštana a žila po smrti rodicu v Josefove u své sestry, manželky mastickáre a korenáre Vidoniho. Jan Vidoni byl prudké a vznetlivé povahy a prísne strežil pocestnost své švagrové, která byla pekná a okouzlovala svým puvabem josefovské mladíky a dustojníky místní posádky. Tajne se scházela s italským nadporucíkem Famagollim a velice se do nej zamilovala. Nadporucík prišel požadat Vidoniho o ruku Katinky. Podle zákonu musel každý rakouský dustojník složit pred svatbou kauci, aby pri lehkomyslném živote dustojníku nemusela za nej rakouská armáda platit dluhy. Kauci zpravidla platili rodice nevesty. Katinka rodice nemela a nadporucík Famagollim byl chudý, proto doufali že jim peníze dá její švagr. Ten to však odmítl. V této bezvýchodné situaci se milenci rozhodli spolecne ukoncit svuj život. Katinka využila neprítomnosti svého švagra Vidoniho, vzala v kráme jed a cekala ve smluvenou hodinu na svého milence. Ten byl práve ve službe velmi blízko pres hlavní ulici, ale nemohl se dostavit pro necekanou návštevu inspekcního generála. Katinka na neho nepockala, pozrela jed a za strašných bolestí zemrela. Famagolli se dostavil s pulhodinovým zpoždením a když zjistil, že je Katinka mrtvá, vytratil se z pevnosti a už se v Josefove neukázal. Pohreb Katinky Betsageové se konal o pulnoci, za svitu pochodní, byla nesena dustojníky až na konec nove založených sadu, kde byla pochována bez církevních obradu. Tenkrát nebylo možné sebevraha uložit na hrbitove. Velitel pevnosti dal na míste hrobu Katinky postavit malý pomnícek, aby dustojníkum neustále pripomínal, aby si vybírali nevestu z takového stavu, který je schopen zaplatit kauci.

[EN]
Katinka was the daughter of a citizen in Prague after death his parents living in Josefov with his sisters, wives and empiric Vidoniho. John Vidoni was sharp and fiery temper, and strictly guarded the respectability of his in-laws, which were nice and charmed by its grace Josefovska officers and local youths crew. Secretly met with the Italian Lieutenant Famagollim and very in love with him. Lieutenant Vidoniho came to ask for the hand of Katinka. Under Austrian law, each officer had to pass before the marriage bond, to the frivolous lives of officers as it did not pay the debts of the Austrian army. The deposit usually paid by the bride's parents. Katinka had parents and Lieutenant Famagollim was poor, because they hoped that money gives her brother in law. However, he refused. In this hopeless situation, the two lovers decide to end their lives together. Katinka advantage of the absence of his brother-Vidoniho, took poison at the store and waited in the agreed hour for her lover. He was just very close to the service through the main street, but could not come to an unexpected visit to a general inspection. Katinka not wait for him, and swallowed poison and died in terrible pain. Famagolli came a half hour late and when he found it Katinka dead, disappeared from the fortress and never showed up at Joseph. Katinka Betsageové funeral took place at midnight, a torchlight, was carried by officers to the end of the newly established plantations, where she was buried without religious rites. At that time, suicide was not possible to save the cemetery. The commander gave strength to the grave Katinka build a small memorial to officers constantly reminded to choose a bride from such a state that is unable to pay bail.
First Name: Kátinka / Katchens

Last Name: Betsageová

Died: 7/10/1827

Born: Not listed

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Out of Place Graves
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Blogi visited Hrob Kátinky / Grave of Katinka / Katchens Ruhe, Jaromer, CZ 8/25/2017 Blogi visited it
ToRo61 visited Hrob Kátinky / Grave of Katinka / Katchens Ruhe, Jaromer, CZ 7/17/2011 ToRo61 visited it

View all visits/logs