Achille Van Acker - Bruges - belgium
Posted by: Groundspeak Premium Member lopac44
N 51° 11.549 E 003° 14.234
31U E 516577 N 5671256
Quick Description: Grave of minister Achille Van Acker
Location: West-Vlaanderen, Belgium
Date Posted: 11/11/2010 4:26:50 AM
Waymark Code: WMA3MZ
Published By: Groundspeak Premium Member rangerroad
Views: 11

Long Description:
Van Acker was born in Bruges on 8 April 1898 in a family with 12 children. Van Acker only went to school until his 10th year. Van Acker became a member of the city council of Bruges in 1926. The following year the 29 year old Van Acker was elected to the Belgian Chamber of People's Representatives. During the Second World War, Van Acker organized the Vlaamse Centrale der Illegale Partij.

After the Second World War, Van Acker became Prime Minister of Belgium in four different cabinets (the first two in 1945-1946 were back to back) and served as Minister of Labour and Social Services, Minister of Public Health, Minister of Mobility and Minister of Mining (which led to his nickname). From 1961 until 1974 he served as President of the Chamber of Representatives. He was named Minister of State in 1958.

The first three cabinets led by Van Acker were short-lived because of the crisis pertaining to Leopold III which held Belgium in its grip from 1944-1951. During his fourth cabinet, Van Acker realized various social themes which led to Van Acker being known as the father of Belgian social security.


Thuis waren er twaalf kinderen. Reeds van zijn zesde jaar moest hij vader helpen bij het mandenvlechten. Omdat hij de school op 10-jarige leeftijd moest verlaten, volgde hij avondles en wordt hij beschouwd als een "self made man". Hij was doctor honoris causa van de universiteit van Rijsel. Door zijn leeswoede kwam hij in contact met de socialistische beweging. In 1926 werd hij BWP-gemeenteraadslid van Brugge en in november 1927 werd hij op 29-jarige leeftijd volksvertegenwoordiger.

In 1929 werd hij ingewijd als vrijmetselaar in de werkplaats van de Brugse loge La Flandre van het Grootoosten van België.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam hij vanaf de tweede helft van 1941 het voortouw in de reorganisatie van de socialistische beweging met de oprichting van de Vlaamse Centrale der Illegale Partij (samen met onder andere Edward Anseele jr.). In Brussel en Wallonië ontstonden gelijkaardige centrales en dat leidde in maart 1942 tot het ontstaan van de Illegale Belgische Socialistische Partij. Hierbij dient wel aangestipt te worden dat een groot aantal van de toenmalige leiders (Paul-Henri Spaak e.a.) in Londen zat. De socialisten in België en die in Londen werkten de facto 'naast elkaar'.

Na de Tweede Wereldoorlog bouwde Van Acker een indrukwekkende politieke loopbaan uit, onder andere vier maal als premier en ook als Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, van Volksgezondheid, van Verkeerswezen en van Steenkool (waaraan hij de bijnaam Achille Charbon dankt). Hij stelde Duitse krijgsgevangenen verplicht te werk om de kolenproductie weer op peil te krijgen.

Van 1961 tot 1974 was hij voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij werd benoemd tot Minister van Staat op 23 december 1958.

De eerste drie regeringen onder Achiel Van Acker waren kortstondig ten gevolge van de koningskwestie. De vierde regering realiseerde sociale thema's, hij profiteerde van een economische heropleving (er wordt de belangrijke besluitwet betreffende de sociale zekerheid van 28 december 1944 uitgevaardigd), vandaar dat hij als "vader van de sociale zekerheid" de geschiedenis ingaat. Van Acker is steeds een voorstander van de unitaire Belgische staat gebleven en stelde zich zeer gematigd op in communautaire en taalkwesties (bijvoorbeeld pensioenen en werkloosheid). De schoolstrijd kon de regering niet bezweren. Van Acker was de laatste eerste minister die geboren was in de 19de eeuw.

Zijn derde zoon Frank trad in zijn voetsporen en bouwde eveneens een politieke carrière uit.

info ; wikipedia
Description:
Achille Honoré Van Acker (8 April 1898—10 July 1975) was the 33rd Prime Minister of Belgium in four different cabinets from 1945 to 1958, for a total period of seven years. He was a member of the BSP-PSB - the then still national Belgian Socialist Party. He was nicknamed Achille Charbon


Date of birth: 5/8/1898

Date of death: 6/10/1975

Area of notoriety: Politics

Marker Type: Crypt (below ground)

Setting: Outdoor

Visiting Hours/Restrictions: 8 am 5 pm

Fee required?: No

Web site: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log for waymarks in this category, you must have personally visited the waymark location. When logging your visit, please provide a note describing your visit experience, along with any additional information about the waymark or the surrounding area that you think others may find interesting.

We especially encourage you to include any pictures that you took during your visit to the waymark. However, only respectful photographs are allowed. Logs which include photographs representing any form of disrespectful behavior (including those showing personal items placed on or near the grave location) will be subject to deletion.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Grave of a Famous Person
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Webbytje visited Achille Van Acker - Bruges - belgium 7/24/2011 Webbytje visited it
lopac44 visited Achille Van Acker - Bruges - belgium 11/12/2010 lopac44 visited it

View all visits/logs