Church Sundial - Wodzislaw, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 50° 31.255 E 020° 11.569
34U E 442779 N 5596862
Quick Description: Sundial at the wall of a church in Wodzislaw
Location: Świętokrzyskie, Poland
Date Posted: 1/30/2023 11:44:02 AM
Waymark Code: WM17D88
Published By: Groundspeak Premium Member GeoRams
Views: 0

Long Description:

Zegar słoneczny jest zamontowany na południowej ścianie kościoła. Jest to żółty kwadrat, na którym naniesiono białą tarczę i godziny - zarówno rzymskie jak i arabskie.

Na tle znajdują się napisy oraz rysunek, głowa lwa (chyba).

"MCMLXII, MMI, W Bojaźni obcujcie czasu przemieszkiwania waszego I. Piotr 1,27"

Na samym dole znajduje się tabela jak odczytywać czas w zależności od miesiąca.


The sundial is mounted on the south wall of the church. It is a yellow square with a white dial and hours - both Roman and Arabic - applied to it.

On the background are inscriptions and a drawing, of a lion's head (I think).

"MCMLXII, MMI, In fear commune the time of your habitation I. Peter 1:27"

At the very bottom is a table of how to read the time according to the month.

Sundial Type: Vertical - Wall mounted dial plate

Related Web Site: Not listed

Visit Instructions:
Only one log per location per person. You should log your own waymarked sundials as well.
GPS in photo optional.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Sundials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.