Carillon Ruïnekerk - Bergen - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 52° 40.161 E 004° 42.031
31U E 614988 N 5836846
in 1970 werd een carillon in de dakruiter opgehangen, bestaande uit 26 speelklokken en een 27e klok die geen dienst doet maar de namen van de schenkers bewaart en gegevens over de bouw van het carillon
Waymark Code: WM16ZMD
Location: Noord-Holland, Netherlands
Date Posted: 11/07/2022
Published By:Groundspeak Regular Member kbarhow
Views: 3

In 1970 werd een carillon in de dakruiter opgehangen, bestaande uit 26 speelklokken en een 27e klok die geen dienstdoet maar de namen van de schenkers en gegevens over de bouw van het carillon bewaart. Het twee octaafs klokkenspel werd op 5 mei 1970 door Jenke Kaldenberg, de stadsbeiaardier van Alkmaar en Enkhuizen, in gebruik genomen. Op de grootste klok staat: 'Ik luid voor hen die voor onze vrijheid vielen en in Bergen rusten 1940-1945.' Op de volgende 24 klokken staan de namen van 266 in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelden, en op de 26e klok staat de tekst: ‘34 gevallenen, allen bij God bekend’. De klokken zijn gegoten door Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. Pianist/componist Gerard Hengeveld componeerde speciaal voor dit carillon enkele werken op verzoek van Mevr. Lies Over de Linde die het carillon enige tijd bespeelde.
liedje op het carillon (visit link)
-----------------

In 1970, a carillon was hung in the skylight, consisting of 26 playing bells and a 27th bell that does not serve but preserves the names of the donors and details of the carillon's construction. The two-octave chime was inaugurated on 5 May 1970 by Jenke Kaldenberg, the city carillonneur of Alkmaar and Enkhuizen. The largest bell reads: 'I ring for those who fell for our freedom and rest in Bergen 1940-1945.' The next 24 bells bear the names of 266 people killed in World War II, and the 26th bell reads: '34 fallen, all known to God'. The bells were cast by Petit & Fritsen of Aarle-Rixtel. Pianist/composer Gerard Hengeveld composed several works especially for this carillon at the request of Mrs Lies Over de Linde, who played the carillon for some time.
song on the carillon (visit link)

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Location:
Raadhuisstraat 1,
Bergen NH, Netherlands
1861 LK


Number of bells: 27

Year of construction: 01/01/1970

Structure: toren op de kerk

Who controls the carillon?: Not listed

Schedule of regular public performances: Not listed

Location web page: Not listed

Visit Instructions:
An original photograph of the carillon is required. One of you and your crew doing your very best imitation of Quasimodo and/or Esmeralda will be most appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Carillon
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
PetjeOp visited Carillon Ruïnekerk - Bergen - NL 10/24/2023 PetjeOp visited it
Munnen visited Carillon Ruïnekerk - Bergen - NL 03/17/2023 Munnen visited it
Andre 61 visited Carillon Ruïnekerk - Bergen - NL 11/15/2022 Andre 61 visited it

View all visits/logs