de Gans - Gendt, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 52.568 E 005° 58.489
31U E 704764 N 5751444
Aan de dijk bij Gendt staat dit beeld van een gans
Waymark Code: WM16C21
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 06/26/2022
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 0

Beschrijving
Groot beeld van een gent, een mannetjesgans.

De plaatsnaam 'Gendt' verwijst overigens niet naar 'gans' maar waarschijnlijk naar het Keltische 'gena' dat 'samenvloeiing' of 'mond' betekent.

"We hebben daarop gespeeld met de naam Gendt. Aan de overkant van de Waal zie je veel ganzen. We hebben een gent gemaakt, een mannelijke gans. Vanaf de Waaldijk kan die de vrouwtjes aan de overkant in de gaten houden”, legt Huub Kortekaas uit.

De Gent aan de Waaldijk in Gendt.

Het beeld is op 24 februari 1986 onthuld. Dat staat de kunstenaars nog helder voor ogen. ,,Die onthulling gebeurde in aanwezigheid van bijna alle verenigingen in Gendt. Het was een prachtige happening.”

Op verzoek van de burgemeester was wel voor ander materiaal gekozen, dat minder gevoelig was voor vernielzuchtige jongeren. Het werd een beeld van brons. ,,Het beeld is goed verankerd. Wel is tien jaar geleden geprobeerd om het beeld los te snijden omdat de prijs van koper en brons in die tijd gunstig was. De daders zijn ’s nachts gestoord door voorbijgangers en hebben de benen genomen”, vertelt Kortekaas.

Een bronsgieter heeft het beeld daarna gerestaureerd. Het kunstenaarsduo is er blij mee. ,,Het beeld is voor kinderen uitnodigend om op te klimmen. Dat was onze bedoeling ook. Zo wordt het een kunstwerk voor de samenleving.”

De kunstenaars hebben gevoel voor humor, zo blijkt uit een actie die ze tijdens Pasen eens hebben uitgevoerd. ,,We hebben toen vijf grote eieren onder de gans gelegd. We vonden het wel aardig om iets ludieks te doen.”

Het doet Kortekaas deugd dat de toenmalige VVV in Gendt gevraagd heeft 25 kleinere genten te maken. ,,Die werden uitgegeven als relatiegeschenk en zijn overal terechtgekomen. Dat is echt leuk.”
(visit link)

Eng
Description
Large statue of a gannet, a male goose.

The place name 'Gendt' does not refer to 'goose' but probably to the Celtic 'gena' meaning 'confluence' or 'mouth'.

"We played on it with the name Gendt. On the other side of the Waal you see a lot of geese. We made a gannet, a male goose. From the Waaldijk, he can keep an eye on the females on the other side," explains Huub Kortekaas from.

The Ghent on the Waaldijk in Gendt.
The statue was unveiled on February 24, 1986. That is still clearly in the minds of the artists. ,,The unveiling took place in the presence of almost all associations in Gendt. It was a wonderful event.”

At the request of the mayor, other material was chosen, which was less sensitive to destructive young people. It became a bronze statue. “The image is well anchored. Ten years ago an attempt was made to cut the statue loose because the price of copper and bronze was favorable at the time. The perpetrators were disturbed at night by passers-by and fled," says Kortekaas.

A bronze caster then restored the statue. The artist duo is happy with it. “The statue is inviting for children to climb up. That was our intention too. In this way it becomes a work of art for society.”

The artists have a sense of humor, as evidenced by an action they once performed during Easter. ,,We laid five large eggs under the goose. We thought it was nice to do something fun.”

Kortekaas is pleased that the then tourist office in Gendt has asked to make 25 smaller gannets. “These were issued as a promotional gift and have ended up everywhere. That is really fun."
(visit link)
Name or use 'Unknown' if not known: De gent van Gendt

Figure Type: Animal

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Huub Kortekaas

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 24 februari 1986

Materials used: bronze

Location: aan waaldijk in Gendt

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited de Gans - Gendt, NL 02/09/2023 PetjeOp visited it