Free Graffiti Zone - Hetmanska - Poznan, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 23.163 E 016° 54.421
33U E 629782 N 5805687
Free Graffiti Zone at Hetmanska inside and outside a tunnel under the train tracks
Waymark Code: WM16BN8
Location: Wielkopolskie, Poland
Date Posted: 06/24/2022
Published By:Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 1

Wzdłuż ścieżki rowerowej, po południowej stronie ul. Hetmańskiej, na wysokości tunelu pod torami, znajduje się ściana przepełniona graffiti. Jest to miejsce będące "strefą wolnego graffiti", co oznacza że każdy może legalnie nanieść tam swoje malunki. Można znaleźć tam proste dzieła, ale również takie które swoim stylem mogłyby być nazwane muralami.

W 2022 roku popularnym stał się fragment ściany, na którym znany poznański artysta kawuart, namalował portret prezydenta Ukrainy, jako Harry'ego Pottera (zdjęcie).


Along the bicycle path, on the southern side of Hetmańska Street, at the level of the tunnel under the tracks, there is a wall filled with graffiti. It is a "free graffiti zone", which means that anyone can legally paint there. You can find there simple works, but also those whose style could be called murals.

In 2022, a fragment of the wall on which the well-known Poznań-based artist kawuart, painted a portrait of the Ukrainian president as Harry Potter, became popular (photo).

Type of Surface: Tunnel

Visit Instructions:
Please provide an image from a perspective not already available on the waymark page.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Graffiti
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.