Munkebo bystævne - Munkebo, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 27.563 E 010° 33.631
32U E 598675 N 6147020
Quick Description: Her lå indtil 1797 Munkebo bystævne. Her mødtes gårdejerne i Munkebo for at løse tvivlsspørgsmål og planlægge gøremål for agerbruget. Oldermanden - et hverv, der gik på tur blandt gårdejerne - havde et horn og han kaldt til råd med et horn.
Location: Denmark
Date Posted: 4/17/2022 9:47:26 AM
Waymark Code: WM16213
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 3

Long Description:
Her lå indtil 1797 Munkebo bystævne. Her mødtes gårdejerne i Munkebo for at løse tvivlsspørgsmål og planlægge gøremål for agerbruget. Oldermanden - et hverv, der gik på tur blandt gårdejerne - havde et horn og han kaldt til råd med et horn. Afbilledet øverst på mindestenen for bystævnet.

Ingen sten for det oprindelige bystævne eksisterer længere. Som følge af landbrugsreformerne blev de enkelte gårde rykket ud fra landsbyklyngen til en ny placering ude i landskabet. Ligeledes blev markerne omfordelt, så der ikke længere var tale om fælles drift af landsbyen.

English: Here was until 1797 Munkebo town meeting. Here the farm owners met in Munkebo to resolve questions of doubt and plan chores for farming. The old man - a job that went on tour among the farm owners - had a horn and he called for advice with a horn. Pictured at the top of the memorial stone for the town convention.

No stone for the original town convention exists anymore. As a result of the agricultural reforms, the individual farms were moved out of the village cluster to a new location out in the countryside. Likewise, the fields were redistributed so that there was no longer any joint operation of the village.
Group that erected the marker: Munkebo lokalhistoriske arkiv

Address of where the marker is located. Approximate if necessary:
Nørregade 5
Munkebo, Fyn Denmark
5330


URL of a web site with more information about the history mentioned on the sign: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the marker, preferably including yourself or your GPSr in the photo. A very detailed description of your visit may be substituted for a photo. In any case please provide a description of your visit. A description of only "Visited" or "Saw it while on vacation" by anyone other than the person creating the waymark may be deleted by the waymark owner or the category officers.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Signs of History
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.