Verzetsmonument - De Meern, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 52° 04.793 E 005° 02.420
31U E 639813 N 5771888
Quick Description: A monument for four outstanding citizens from De Meern who died during WWII.
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 3/13/2022 1:04:18 AM
Waymark Code: WM15X06
Published By: Groundspeak Premium Member 3l diesel
Views: 7

Long Description:
NL In het Prins Willem-Alexander plantsoen staat een monument voor de slachtoffers van De Meern (vroeger Oudenrijn en Veldhuizen) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een eenvoudig bakstenen muurtje met een bloemenperk ervoor. Op de bakstenen staat in een metalen plaat “Zij die vielen voor tyrannie en terreur”. Het monument dateert uit 1967 en is gemaakt door Architectenbureau Nic. De Jong. Toen ik nog bij mijn ouders in De Meern woonde gingen we hier altijd met de Dodenherdenking op 4 mei naartoe. Ook later ben ik als afgevaardige van de scouting hier geweest om acte de presence te geven. Ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd wat de vier namen op het monument te betekenen hadden. Nu heb ik het monument eens gefotografeerd en besloot om toch die informatie op te zoeken. Ik heb helaas niets over Jan van den Brink en Z. Regelink (van Straten kunnen vinden, maar wel over de bewonderenswaardige Jos Ascherl en Frits van Balen.

Van bron
Jos Acherl was actief in het gemeentebestuur van Oudenrijn toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij nam deel aan het ongewapende verzet. Hij regelde onderduikadressen en de financiering hiervoor en was actief in Utrecht, Flevoland (Noordoostpolder) en Noord-Brabant. Onder meer dankzij zijn hulp werden 20000 onderduikadressen in de Noordoostpolder gecreeerd. Hij bracht ook illegale kranten rond. Na verloop van tijd werd hij ook actief bij het gewapende verzet. Door verraad kwamen de Duitsers in 1944 achter zijn actieve rol bij het verzet (er werd een tas met wapens en een vals Duits uniform bij hem gevonden) en werd hij opgepakt. Na in Amsterdam (met martelingen) en Vught in detentie te hebben gezeten werd hij naar het kamp Husum gebracht om in zware omstandigheden dwangarbeid te verrichten. Hij overleed na een maand in het kamp op 16 november 1944.

Van bron
Frits van Balen werd geboren in 1919 in Utrecht en verhuisde met zijn ouders mee naar Oudenrijn. Hij trad met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in dienst bij de Overzeesche Weermacht. Hij werd sergenat-vlieger in jachtvliegtuigen. Hij moest op 3 februari 1942 een missie uitvoeren om enkele Japanse bommenwerpers neer te halen. Deze missie werd hem en drie andere vliegers fataal. Zijn stoffelijk overschot is nooit gevonden.

ENG In the Prins Willem-Alexander park is a monument to the victims of De Meern (formerly Oudenrijn and Veldhuizen) during the Second World War. It is a simple brick wall with a flower bed in front. On the bricks in a metal plate is written “Those who fell for tyranny and terror”. The monument dates from 1967 and was created by Architectenbureau Nic. The young. When I still lived with my parents in De Meern, we always went here for the Remembrance Day on May 4th. Later on I was also a representative of the scouting here to make an appearance. I never really wondered what the four names on the monument meant. Now I photographed the monument and decided to look up that information. Unfortunately I have not been able to find anything about Jan van den Brink and Z. Regelink (van Straten), but I can find nothing about the admirable Jos Ascherl and Frits van Balen.

From source
Jos Acherl was active in the council of Oudenrijn when the Second World War broke out. He took part in the unarmed resistance. He arranged hiding places and the financing for this and was active in Utrecht, Flevoland (Noordoostpolder) and North Brabant. Thanks in part to his help, 20,000 hiding places were created in the Noordoostpolder. He also distributed illegal newspapers. Over time, he also became active in the armed resistance. Through treason, the Germans discovered his active role in the resistance in 1944 (a bag with weapons and a fake German uniform were found with him) and he was arrested. After being detained in Amsterdam (with torture) and Vught, he was taken to the Husum camp to perform forced labor in harsh conditions. He died after a month in the camp on November 16, 1944.

Van bron
Frits van Balen was born in 1919 in Utrecht and moved with his parents to Oudenrijn. At the outbreak of the Second World War, he entered service with the Overseas Wehrmacht. He became a sergenat pilot in fighter aircraft. He had to perform a mission on February 3, 1942 to shoot down some Japanese bombers. This mission killed him and three other airmen. His remains were never found.

Date of Dedication: 1/1/1967

Property Permission: Public

Access instructions: in the middel of the Prins Willem-Alexander plantsoen

Access times: From: 8:00 AM To: 8:00 PM

Website for Waymark: [Web Link]

Location of waymark:
Prins Willem-Alexander plantsoen
De Meern, Utrecht the Netherlands


Commemoration: four citizens of De Meern who died during WWII

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
FamilieMulder visited Verzetsmonument - De Meern, the Netherlands 11/1/2022 FamilieMulder visited it
Andre 61 visited Verzetsmonument - De Meern, the Netherlands 9/6/2022 Andre 61 visited it
Becktracker visited Verzetsmonument - De Meern, the Netherlands 3/24/2022 Becktracker visited it

View all visits/logs