Carillon - Petruskerk - Woerden - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 52° 05.157 E 004° 53.027
31U E 629069 N 5772272
Carillon Petruskerk Woerden
Waymark Code: WM15TZ7
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 02/27/2022
Published By:Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 9

De Petrustoren werd gebouwd rond 1380. Vanouds moeten er al klokken in gehangen hebben. In 1557 kwam er een klein carillon, dat in 1561 nog eens met 4 klokken werd uitgebreid. De klokken kwamen te hangen in een uitbouw aan de oostkant van de toren.

In 1672 brandde de torenspits af en smolten de klokken. Uit de restanten, met een mooi woord "klokspijs" genoemd, goot Pieter Hemony in 1675 een luidklok.

In 1700 kreeg de toren weer een nieuwe spits. Maar pas in 1964 kwam er weer een carillon met 37 klokken, gegoten door Eijsbouts in Asten. Tien jaar later kwamen er nog eens negen klokken bij. Met de oude Hemony-klok uit 1675, die als laagste toon in het carillon werd opgenomen, ontstond een carillon met 47 klokken.

Op 30 maart 2015 is de 48e klok toegevoegd, een Es-klok. Deze 550 kilo zware bronzen klok is eveneens gegoten door Koninklijke Eijsbouts in Asten.

bron (visit link)

--------------------

The Petrustoren was built around 1380. From time immemorial, bells must have been hung in it. In 1557 a small carillon was added, which was expanded by 4 bells in 1561. The bells were hung in an extension on the east side of the tower.

In 1672 the spire burned down and the bells melted. In 1675 Pieter Hemony cast a loud bell from the remains, with a nice word called "bell food".

In 1700 the tower got a new spire. But it was not until 1964 that a carillon with 37 bells was added, cast by Eijsbouts in Asten. Ten years later, nine more bells were added. With the old Hemony bell from 1675, which was included as the lowest tone in the carillon, a carillon with 47 bells was created.

On March 30, 2015, the 48th clock was added, an Es clock. This 550 kg bronze bell was also cast by Koninklijke Eijsbouts in Asten.

bron (visit link)
Location:
Kerkplein 1
Woerden, nederland


Who controls the carillon?: Stichting Carillon Woerden

Number of bells: 48

Schedule of regular public performances:
wisselende tijden zie de website voor de goede info https://www.carillonwoerden.nl/bespelingen --------------- changing times see the website for the good info https://www.carillonwoerden.nl/bespelingen


Year of construction: 01/01/1964

Structure: in de toren van de kerk

Location web page: [Web Link]

Visit Instructions:
An original photograph of the carillon is required. One of you and your crew doing your very best imitation of Quasimodo and/or Esmeralda will be most appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Carillon
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Becktracker visited Carillon - Petruskerk - Woerden - NL 08/20/2022 Becktracker visited it
Axel-F visited Carillon - Petruskerk - Woerden - NL 06/19/2022 Axel-F visited it
Andre 61 visited Carillon - Petruskerk - Woerden - NL 03/02/2022 Andre 61 visited it

View all visits/logs