The Cramp Twins - Grunwaldzka - Poznan, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 24.291 E 016° 53.900
33U E 629136 N 5807762
The Cramp Twins graffiti at Grunwaldzka street
Waymark Code: WM15R14
Location: Wielkopolskie, Poland
Date Posted: 02/13/2022
Published By:Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 0

Graffiti znajduje się na ścianie starego budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Przedstawia on Lucjana i Wayne'a z kreskówki Bliźniaki Cramp, którzy są pobrudzeni zieloną farbą i wskazują na siebie nawzajem, najpewniej się obwiniając.

The graffiti is on the wall of an old building on Grunwald Street. It depicts Lucien and Wayne from the cartoon The Cramp Twins, who are soiled in green paint and pointing at each other, presumably blaming each other.

Type of Surface: Building

Visit Instructions:
Please provide an image from a perspective not already available on the waymark page.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Graffiti
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.