Monument for the Battle of Java Sea - Bronbeek - Arnhem, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 51° 59.695 E 005° 57.046
31U E 702572 N 5764583
Monument for the battle of the Java Sea in 1942, where hundreds of sailors were killed in defence of the Dutch Indies
Waymark Code: WM15G0X
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/31/2021
Published By:Groundspeak Premium Member ištván
Views: 1

NL Van de brochure van landgoed Bronbeek:
Het schip de Waterloo vertrok eind december 1826 met infanteristen ter versterking van de strijdkrachten op Java, waar een grote oorlog tegen het Gouvernement onder leiding van prins Dipo Negoro gaande was. Het raakte onderweg in een zware storm en verloor zijn masten. Door het anker uit te werpen bij het eiland Borkum bleven alle opvarenden behouden. De minister van Marine schonk het anker in 1877 aan Bronbeek. Sinds die tijd ligt het op het landgoed als symbool voor het houvast dat Bronbeek de oud-militair biedt. Sinds 1997 herdenkt men jaarlijks op 27 februari bij dit anker de vele honderden mannen, die omkwamen bij de slag in de Javazee op 27-28 februari 1942.

ENG From the Bronbeek estate brochure:
The ship Waterloo left at the end of December 1826 with infantrymen to reinforce the armed forces on Java, where a major war against the Government under the leadership of Prince Dipo Negoro was underway. It got caught in a heavy storm on the way and lost its masts. By dropping anchor off the island of Borkum, all those on board were saved. The Minister of the Navy donated the anchor to Bronbeek in 1877. Since that time it has been on the estate as a symbol for the support that Bronbeek offers the former soldier. Since 1997, every year on February 27, the many hundreds of men who died in the battle in the Java Sea on February 27-28, 1942 have been commemorated at this anchor.

Date of Dedication: 02/27/1997

Property Permission: Public

Access instructions: in the Bronbeek estate, right to the entrance

Access times: From: 9:00 AM To: 6:00 PM

Website for Waymark: [Web Link]

Location of waymark:
Velperweg 147
Arnhem, Gelderland the Netherlands


Commemoration: the died sailors of the Battle of the Java Sea

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Monument for the Battle of Java Sea - Bronbeek - Arnhem, NL 03/22/2022 PetjeOp visited it
Becktracker visited Monument for the Battle of Java Sea - Bronbeek - Arnhem, NL 10/13/2021 Becktracker visited it

View all visits/logs