Jean Pesijnhof - Leiden, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 52° 09.426 E 004° 29.239
31U E 601744 N 5779554
Quick Description: [NL] Deze zonnewijzer dateert uit het jaar 1924 en siert de binnenplaats van een oud hofje in Leiden uit de 17e eeuw. [EN] This sundial dates from 1924 and adorns the courtyard of an old 17th century almshouse in Leiden.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 11/27/2021 12:16:21 AM
Waymark Code: WM15AZ4
Published By: Groundspeak Premium Member GeoRams
Views: 1

Long Description:
[NL]

Deze zonnewijzer is sinds het jaar 1924 te vinden op de binnenplaats van het Jean Pesijnhof in Leiden. Eerst tegen de achterwand, maar sinds enige tijd op een prominente plek in het midden, op een stenen sokkel.

Het hofje is meer dan 3 eeuwen oud en heeft een roemrucht verleden, dat gedomineerd wordt door religieuze vluchtelingen.

Het werd gesticht door de weduwe van Jean Pesijn, een uit de buurt van Lille hierheen gekomen protestantse vluchteling. In Leiden behoorden Pesijn en zijn vrouw tot de Waalse Hervormde Kerk. In hun testament regelden zij de stichting van een aantal woningen ten behoeve van bejaarden leden van de Waalse kerk, die daarin gratis, en zelfs met ondersteuning, zouden mogen wonen.

Nog veel meer bekendheid heeft deze plek echter als woonplaats van John Robinson en zijn volgers uit Engeland (de 'Pilgrim Fathers'), die in het jaar 1620 met hun schip de Mayflower naar Amerika vertrokken. Zij woonden hier in totaal 11 jaar.

Het hofje wordt vanwege de rijke geschiedenis druk bezocht door toeristen uit binnen- en buitenland. De zonnewijzer met authentieke sokkel draagt bij aan de beleving en maakt de binnenplaats een zeer fotogeniek plekje.

Bronnen (fragmenten, bewerkt):
1) Wikipedia (visit link)
2) Digibron (visit link)

---------------------

[EN]

This sundial can be found in the courtyard of the Jean Pesijnhof in Leiden since 1924. First against the back wall, but for some time in a prominent place in the middle, on a stone plinth.

The courtyard is more than 3 centuries old and has an illustrious past, which is dominated by religious refugees.

It was founded by the widow of Jean Pesijn, a Protestant refugee who came here from Lille, France. In Leiden, Pesijn and his wife belonged to the Walloon Reformed Church. In their will they arranged for the foundation of a number of houses for the elderly members of the Walloon Church, who would be allowed to live there for free, and even with support.

However, this place is even more famous as the residence of John Robinson and his followers from England (the 'Pilgrim Fathers'), who left for America in the year 1620 with their ship the Mayflower. They lived here for a total of 11 years.

Due to its rich history, the courtyard is frequently visited by tourists from home and abroad. The sundial with an authentic pedestal adds to the experience and makes the courtyard a very photogenic spot.

Sources (fragments, edited) (in Dutch):
1) Wikipedia (visit link)
2) Digibron (visit link)
Sundial Type: Armillary Sphere - series of rings in plane of equator

Related Web Site: Not listed

Visit Instructions:
Only one log per location per person. You should log your own waymarked sundials as well.
GPS in photo optional.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Sundials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.