Tysk luftværnsbunker - Hirsholmen, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 57° 29.219 E 010° 37.201
32V E 597118 N 6372754
Quick Description: Tysk bunker og luftværnsstilling på Hirsholm i Kattegat. En af to bunkere på øen. En tredje bunker af lignende type lå på øen Deget tættere på Frederikshavn. Bunkeren udgør et af de østligste punkter på Atlanterhavsvolden.
Location: Denmark
Date Posted: 9/15/2021 4:55:44 AM
Waymark Code: WM14Z0E
Published By: Groundspeak Premium Member ištván
Views: 0

Long Description:
Tysk bunker og luftværnsstilling - FLAK - på Hirsholm i Kattegat. Der har været 2 bunkers på Hirsholmen under krigen. En tredje bunker af lignende type lå på øen Deget tættere på Frederikshavn. Det er dem, man stadig kan se resterne af. Ingen af de to bunkers har været udstyret med særlig store kanoner, men der har været 20 mm luftværnskanoner. Dansk model MADSEN. De var monteret på støbte platforme, ligesom projektøren eller lyskasteren kaldet LUZI.

Bemandingen var 12-20 mand pr. bunker. Indkvarteret i nærliggende barak.

Bunkeren udgør et af de østligste punkter på fæstningslinjen Atlanterhavsvolden, der skulle beskytte mod allieret invasion på dan danske vestkyst. Fæstningslinjen startede her ved Frederikshavn gik nord om Skagen og ned langs den jyske Vestkyst.

Der er ikke adgang til selve bunkeren, men man er velkommen til at undersøge det ydre af anlægget. Som i følge de lokale skulle være et fantastisk sted at nyde solnedgangen.

English: German bunker and air defense position - FLAK - on Hirsholm in the Kattegat. There have been 2 bunkers on Hirsholmen during the war. A third bunker of a similar type was located on the island Deget closer to Frederikshavn. These are the ones you can still see the remains of. Neither of the two bunkers has been equipped with particularly large cannons, but there have been 20 mm anti-aircraft guns. Danish model MADSEN. They were mounted on cast platforms, just like the projector or headlight called LUZI.

The staff was 12-20 men per. bunker. Accommodated in nearby barracks.

The bunker is one of the easternmost points on the fortress line Atlanterhavsvolden, which was to protect against Allied invasion on the Danish west coast of Denmark. The fortress line started here at Frederikshavn went north of Skagen and down the Jutland West Coast.

There is no access to the bunker itself, but you are welcome to inspect the exterior of the facility. Which according to the locals should be a great place to enjoy the sunset.

Drone photo by Bondegaard-Rydbjerg
Related Website: [Web Link]

Admission Fee: Free

Opening Days/Times:
Open 24 hours a day all year


Supplementary Related Website: Not listed

Visit Instructions:
Posting a picture(s) of the location would be nice although not required.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Sites
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.