Grote of St. Michaelskerk - Oudewater, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 52° 01.334 E 004° 52.197
31U E 628303 N 5765161
Quick Description: 15th century Gothic church in the centre of Oudewater
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 7/8/2021 3:51:01 AM
Waymark Code: WM14H1Q
Published By: Groundspeak Premium Member pmaupin
Views: 2

Long Description:
NL:

van wikipedia:
"De Grote of Sint-Michaëlskerk is een gotische hallenkerk in het Utrechtse stadje Oudewater.

De hallenkerk kwam in de 15de eeuw tot stand door de uitbreiding van een gotische kruiskerk, die op zijn beurt in de 13de eeuw een romaanse voorganger had vervangen. De drie beuken worden overdekt door houten tongewelven. De sacristie aan de zuidzijde van het koor dateert uit de 16e eeuw en wordt overdekt door ster- en netgewelven. De kerk is sinds 1572 of 1573 in protestantse handen.

De kerk heeft een 14de-eeuwse toren, de Stadstoren, met een gewolfd zadeldak — een in deze streken ongewoon type — dat bovendien haaks op de kerk staat. De toren had oorspronkelijk een verdedigende functie. In de voet bevindt zich een noord-zuiddoorgang."

ENG:

from wikipedia:
The Grote or Sint-Michaëlskerk is a Gothic hall church in the Utrecht town of Oudewater.

The hall church was created in the 15th century by the extension of a Gothic cruciform church, which in turn had replaced a Romanesque predecessor in the 13th century. The three naves are covered by wooden barrel vaults. The sacristy on the south side of the choir dates from the 16th century and is covered by star and net vaults. The church has been in Protestant hands since 1572 or 1573.

The church has a 14th-century tower, the Stadstoren, with a dovetailed gable roof — a type that is unusual in these regions — which is also at right angles to the church. The tower originally had a defensive function. There is a north-south passage in the foot."
Building Materials: Brick

Visit Instructions:
Logs for Medieval churches waymark must contain a date found and any details about the visit there. Also photos and other experiences related to the building are welcome.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Medieval Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Becktracker visited Grote of St. Michaelskerk - Oudewater, the Netherlands 5/19/2021 Becktracker visited it