150 mm artillery at Koldkrigsmuseum Stevnsfort - Rødvig, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 15.815 E 012° 24.816
33U E 335657 N 6127172
Quick Description: Levn fra både Den anden verdenskrig og Den kolde krig. 150 mm kanonerne her vogter passagen gennem Øresund. Kanonerne er angiveligt træfsikre ud til 27 km. Kan ses i museets åbningstid.
Location: Denmark
Date Posted: 5/15/2021 10:40:24 PM
Waymark Code: WM148FD
Published By: Groundspeak Premium Member NCDaywalker
Views: 1

Long Description:
De to kanonbatterier på Stevnfortet er levn fra både Den anden verdenskrig og Den kolde krig. 150 mm kanonerne her vogter passagen gennem Øresund. Kanonerne er, i følge guiden på stedet, angiveligt træfsikre ud til 27 km. Kan ses i museets åbningstid.

To store dobbelte 15 cm kanoner, der stammer fra det tyske slagskib Gneisenau, betjenes nedefra gennem en ca 20 meter høj skakt. Elevatorer løfter de 45 kg tunge granater op i de store pansertårne. Et godt kanonteam på mindst 38 mand kunne skyde 8 skud pr. kanonrør i minuttet fra hver af de 2 kanonstillinger. Granaterne kunne række 27 km og derude gennembore 12 cm metal eller sprænge et skib.

Forsvaret på Stevns blev udbygget betydeligt under den kolde krig.

Et logisk sted til både at hindre gennemsejling af Øresund og støtte forsvaret mod landgange. Sydsjælland og Falster udgjorde med deres flade strande oplagte områder for amfibiske landsætninger.

English: The two cannon batteries at Stevnfortet are remnants of both the Second World War and the Cold War. The 150 mm cannons here guard the passage through the Sound. The cannons are, according to the guide on site, reportedly accurate up to 27 km. Can be seen during the museum's opening hours.

Two large double 15 cm cannons, originating from the German battleship Gneisenau, are operated from below through an approximately 20 meter high shaft. Elevators lift the 45 kg heavy grenades into the large armored towers. A good cannon team of at least 38 men could fire 8 shots per. cannon tubes per minute from each of the 2 cannon positions. The grenades could reach 27 km and out pierce 12 cm of metal or blow up a ship.

The defense at Stevns was significantly expanded during the Cold War.

A logical place to both prevent the passage of the Sound and support the defense against landings. South Zealand and Falster, with their flat beaches, were obvious areas for amphibious landings.
What type of artillery is this?: 150 mm cannons

Where is this artillery located?: Other

What military of the world used this device?: Danish

Date artillery was in use: 1/1/1953

Date artillery was placed on display: 1/1/2000

Cost?: 80.00 (listed in local currency)

Artillery is no longer operational: no

Still may work: yes

Are there any geocaches at this location?:
Stevnsfortet Kanonen: https://www.geocaching.com/geocache/GC8WQ5B


Parking location to view this Waymark: Not Listed

Visit Instructions:
Two pictures are required for this Waymark. Please take a close up picture of the artillery. Take a second with the artillery in the distance and capture as much of the surroundings as possible. Name the Waymark with first the name of the area and second what the artillery is. An example would be if it were a cannon in front of the Montgomery Armory you would name the Waymark: Montgomery Armory Cannon.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Artillery Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.