Het Bruidspaar - Woerden, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 52° 05.253 E 004° 52.964
31U E 628992 N 5772448
Statue of a young couple with two different perspectives in life at the harbor in Woerden
Waymark Code: WM146W4
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 05/02/2021
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 8

NL:
van vanberkelbeelden.wordpress.com:
"Het standbeeld Bruidspaar, ook bekend onder de naam Op weg naar het stadhuis, is een geschenk van de Nutsspaarbank aan Woerden ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Woerden. De Nutsspaarbank had Marcus Ravenswaaij in juni 1968 opgedragen een passend jubileumgeschenk te vervaardigen, dat de relatie zou uitbeelden tussen de bank en de gemeente Woerden.

Bruidspaar is gedateerd op 19 mei 1969 en is op 22 mei 1969 onthuld op de Westdam in Woerden, tussen het stadhuis en het gebouw van de Nutsspaarbank. Het bruidspaar heeft de handen ferm ineengeslagen maar de toekomstige echtelieden zijn niet in één en dezelfde richting gekeerd. De vrouw wil naar het stadhuis om in het huwelijk treden. De man wil naar de bank om geld te storten op de spaarrekening."

ENG:
from vanberkel pictures.wordpress.com:
"The Bride Couple, also known as On the way to the town hall, is a gift from the Nutsspaarbank to Woerden on the occasion of the 600th anniversary of Woerden. In June 1968, the Nutsspaarbank had instructed Marcus Ravenswaaij to make a suitable anniversary gift. that would portray the relationship between the bank and the municipality of Woerden.

The statue is dated May 19, 1969 and was unveiled on May 22, 1969 on the Westdam in Woerden, between the town hall and the Nutsspaarbank building. The newlyweds have joined forces firmly, but the future spouses have not turned in one and the same direction. The woman wants to go to town hall to get married. The man wants to go to the bank to deposit money in the savings account."
Name or use 'Unknown' if not known: Het Bruidspaar

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Marcus Ravenswaaij

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 19 may 1969

Materials used: bronze

Location: at the harbor of Woerden

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Andre 61 visited Het Bruidspaar - Woerden, the Netherlands 08/12/2021 Andre 61 visited it
Andre 61 visited Het Bruidspaar - Woerden, the Netherlands 08/12/2021 Andre 61 visited it
Becktracker visited Het Bruidspaar - Woerden, the Netherlands 03/20/2021 Becktracker visited it

View all visits/logs