Teatro Colón - A Coruña, ES
Posted by: Groundspeak Regular Member razalas
N 43° 22.147 W 008° 24.032
29T E 548568 N 4801980
Quick Description: The Teatro Colón was constructed in 1948.
Location: Galicia, Spain
Date Posted: 4/9/2021 1:45:38 PM
Waymark Code: WM1440K
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 2

Long Description:
[GA]
"Desde os seus primeiros anos, o Teatro Colón quedou asociado de forma irremediable na memoria da Coruña aos grandes fitos do celuloide, como “O que o vento levou” e outras grandes estreas de Hollywood que marcaron unha época. Desde que se abriu en 1948, o Teatro cumpriu o obxectivo de ofrecer unhas condicións de aforamento e comodidade óptimas para albergar variedade de espectáculos escénicos musicais e teatrais así como proxeccións de cine. Esa foi a intención do empresario de espectáculos Emilio Rey Romero, promotor e artífice da súa construción.

O arquitecto Jacobo Rodríguez-Losada Trulock deseñou en 1945 este edificio, singular polo seu tamaño e a súa localización na cidade e caracterizado pola súa imaxe clasicista. A aposta estética mantívose cando máis de 50 anos despois, en 2002, iniciáronse as obras de remodelación, que se centraron en obter un aproveitamento máis racional dos espazos. Así, mantívose o esquema do Teatro á italiana, cunha clara delimitación entre os lugares para o público e a escena. A carencia de estancias de servizo resolveuse mediante a creación dun soto con numerosas dependencias: salas de ensaio e descanso, almacéns, talleres, camerinos, aseos e salas de instalacións. A intervención apoiouse en gran medida na estrutura preexistente, aínda que renovando todos os elementos.

Desde entón, o Colón loce unha nova cara, aínda que decoración e arquitectura seguen a súa liña orixinal. Entre as novidades destacan a instalación de aire acondicionado na sala, independente da do resto do edificio, a substitución de pavimentos e acabados e a reforma da área de butacas, á que se dotou de maior amplitude, comodidade e calidade. Iluminación e audio, esenciais nun edificio destas características, renováronse coa instalación dunha gran luminaria central e a amplificación dos sistemas de son."


[EN]
"From its earliest years, the Teatro Colón has been irretrievably associated in the memory of A Coruña with the great milestones of celluloid, such as "What the wind took" and other great Hollywood premieres that marked an era. Since it opened in 1948, the Theater has fulfilled its objective of offering optimal conditions of capacity and comfort to host a variety of musical and theatrical stage performances as well as film screenings. That was the intention of the show businessman Emilio Rey Romero, promoter and architect of its construction.

The architect Jacobo Rodríguez-Losada Trulock designed this building in 1945, unique for its size and location in the city and characterized by its classicist image. The aesthetic commitment was maintained when more than 50 years later, in 2002, remodeling works began, which focused on obtaining a more rational use of space. Thus, the scheme of the Italian-style Theater was maintained, with a clear delimitation between the places for the audience and the stage. The lack of service rooms was solved by creating a basement with numerous rooms: rehearsal and rest rooms, warehouses, workshops, dressing rooms, toilets and facilities rooms. The intervention relied heavily on the pre-existing structure, while renewing all elements.

Since then, Columbus has shone a new face, although decoration and architecture follow his original line. Among the new features are the installation of air conditioning in the room, independent of the rest of the building, the replacement of floors and finishes and the reform of the seating area, which has been provided with greater spaciousness, comfort and quality. Lighting and audio, essential in a building of this nature, were renewed with the installation of a large central luminaire and the amplification of sound systems."From: (visit link)
Theater Name: Teatro Colón

Country: Spain

Address:
Avenida de La Marina
A Coruña, Galicia Spain


Web Site: [Web Link]

Venue: Community Theater

Type of Productions:
Multi-use Facility


Restored Building: yes

Date of Construction: 1945

Architect/Designer: Jacobo Rodríguez-Losada Trulock

Seating Capacity: 845

Stage Type: Not listed

Special Productions/Events/Festivals: Not listed

Visit Instructions:
One photo different from the one on the home page.

Briefly describe your visit -- date, occasion, your impressions.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Live Stage Theaters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Ariberna visited Teatro Colón - A Coruña, ES 4/11/2021 Ariberna visited it