De Paardenkathedraal - Utrecht, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 52° 05.855 E 005° 08.257
31U E 646421 N 5774046
A former stable for horses is converted to a live stage theater
Waymark Code: WM13VW6
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 02/26/2021
Published By:Groundspeak Premium Member fi67
Views: 2

van theaterencyclopedie.nl:

In 1905 werd aan de Veeartsenijstraat 55 in Utrecht een manege gebouwd van de faculteit dierengeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht naar ontwerp van Rijksbouwmeester C.H. Peters.

In 1994 werd het een theater voor het Toneelgezelschap De Paardenkathedraal. Onder leiding van architect Mart van Schijndel bleef de grote ruimte onaangetast, en werden er aanpassingen en verbeteringen aangebracht. De opening was op 20 februari 1994 met Macbeth van Shakespeare. Afhankelijk van de opstelling van de flexibele tribune heeft de zaal een capaciteit van maximaal 180 bezoekers. Ook het speelvlak is flexibel en is tot 15 meter breed. Voorstellingen worden vrijwel uitsluitend door het eigen gezelschap gebracht. De Paardenkathedraal werd opgevolgd door De Utrechtse Spelen en vervolgens door Theater Utrecht.

Vanwege zijn karakteristieke gevel en neogotische ramen stond de manege in de volksmond bekend als "de Paardenkathedraal". Het rechthoekige gebouw heeft een zeer decoratief interieur. Na jarenlange verwaarlozing werd het in 1985 grondig opgeknapt. Een zogenaamde Cascosubsidie heeft het gebouw uiteindelijk van de ondergang gered. De manege kreeg een sociaal- culturele bestemming, maar het duurde tot 1993 voordat deze bestemming daadwerkelijk gerealiseerd werd. Tot die tijd werd het gebouw gebruikt door de Rijksuniversiteit Utrecht als opslag voor proefschriften.

from theaterencyclopedie.nl:

In 1905, a riding school was built at Veeartsenijstraat 55 in Utrecht for the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Utrecht, designed by Chief Government Architect C.H. Peters.

In 1994 it became a theater for the Theater Company De Paardenkathedraal. Under the direction of architect Mart van Schijndel, the large space remained untouched, and adjustments and improvements were made. The opening was on February 20, 1994 with Shakespeare's Macbeth. Depending on the arrangement of the flexible stand, the hall has a capacity of up to 180 visitors. The playing surface is also flexible and is up to 15 meters wide. Performances are almost exclusively performed by their own company. The Horse Cathedral was succeeded by The Utrecht Games and then by Theater Utrecht.

Because of its characteristic facade and neo-Gothic windows, the riding school was popularly known as "the Horse Cathedral". The rectangular building has a very decorative interior. After years of neglect, it was thoroughly renovated in 1985. A so-called Casco subsidy ultimately saved the building from destruction. The riding school was given a sociocultural purpose, but it took until 1993 before this destination was actually realized. Until then, the building was used by the University of Utrecht as a storage for theses.
Theater Name: de Paardenkathedraal

Country: the Netherlands

Address:
Veeartsenarijstraat 155
Utrecht, Utrecht the Netherlands


Web Site: [Web Link]

Venue: Community Theater

Type of Productions:
Themed, musicals, shakespeare, own productions of the theater


Restored Building: yes

Date of Construction: 1905

Architect/Designer: C.H. Peters

Seating Capacity: 180

Stage Type: Not listed

Special Productions/Events/Festivals: Not listed

Visit Instructions:
One photo different from the one on the home page.

Briefly describe your visit -- date, occasion, your impressions.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Live Stage Theaters
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Becktracker visited De Paardenkathedraal - Utrecht, the Netherlands 01/21/2021 Becktracker visited it