Hønekilden - Sønderborg, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 54° 54.711 E 009° 47.151
32U E 550379 N 6085264
Quick Description: Hønekilden har tidligere leveret vand til byens borgere. Nu kan den kun ses gennem et gitter.
Location: Denmark
Date Posted: 2/15/2021 3:41:28 AM
Waymark Code: WM13T82
Published By: Groundspeak Premium Member pmaupin
Views: 2

Long Description:
Hønekilden har tidligere leveret vand til byens borgere da den var kendt for sit rene vand. I 1556 fik Dronning Dorothea lagt vand ind i Sønderborg Slot. Vandet kom fra Hønekilden og blev ført gennem byen via en vandledning af gennemborede trærør. Dele af den gamle vandledning er i dag udstillet på Sønderborg Slot. Nu kan kilden kun ses gennem et gitter og vandet ser ikke særlig sundt ud.

Der er flere sagn tilknyttet til kilden. Hvis en kvinde ikke kunne få børn, skulle hun gå hen over kildevandet. Efterfølgende ville hun kunne bive gravid. Unge kvinder kunne også kigge ned i vandet på Helligtrekongers aften, så ville de se et spejlbillede af deres tilkomne mand.


Hønekilden (Hen Spring)has previously supplied water to the citizens as it was known for its clean water. In 1556, Queen Dorothea installed water into Sønderborg Castle. The water came from Hønekilden and was led through the town via a water pipeline made of wooden pipes. Parts of the old water pipeline is exhibited at Sønderborg Castle. Now the spring can only be seen through an iron lattice and the water does not look very healthy.
There are several legends associated with the source. If a woman could not have children, she would have to cross the spring water. Subsequently, she would be able to become pregnant. Young women could also look down into the water on Epiphany Eve, then they would see a mirror image of their new husband.
Source: (visit link)
Public or Private Land?: Public

Public Land Fees?: 0

Private Land access?: Not listed

Visit Instructions:
Please post an original picture of the springs no GPS necessary along with your observations of the spring. What wildlife you saw if any and the condition of the springs. Water level was high, low. The area was clean, trashy ect. Any other knowledge or experiences you have had with this paticular spring that would help document it's history.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Natural Springs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.