Snogegen - Jægerspris, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 54.265 E 012° 00.005
33U E 312471 N 6199508
Quick Description: Jægerspris Nordskov er kendt for nogle af dens meget gamle træer. Storkeegen, Snogegen og den ældste, Kongeegen, er alle et besøg værd. Turen til træerne fra parkeringspladsen og tilbage igen er omkring 8 km.
Location: Denmark
Date Posted: 2/14/2021 12:49:45 AM
Waymark Code: WM13T3J
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 2

Long Description:
Jægerspris Nordskov er kendt for nogle af dens meget gamle træer. Storkeegen, Snogegen og den ældste, Kongeegen, er alle et besøg værd. Turen til træerne fra parkeringspladsen og tilbage igen er omkring 8 km.

Snogegen et et stort, gammelt egetræ. Selvom træet ikke længere er levende, er det bevaret for skovens besøgende og står stadig og udstråler hemmeligheder, historie og magi. Det er stadig tydeligt hvorfor Snoegen bærer navnet, Snoegens grene er snoede og barken er snoet så det ser ud som om træet bevæger sig og vrider sig om sin egen stamme.

Efter at udspringet var blevet mindre og mindre over en årrække, og svampen Oksetunge (Fistulina hepatica) havde angrebet træet, faldt de sidste blade af Snoegen i efteråret 1991. Stubben har en omkreds på 8,7 meter og Snoegens skønnes at have levet i 600-700 år.

Skoven er privatejet. Besøg tilladt fra 6 til solnedgang.

Det fredede træ har sin egen side på Wiki: (visit link)

English: Jægerspris Nordskov is known for some of its very old trees. Storkeegen, Snogegen and the oldest, Kongeegen, are all worth a visit. The walk to the trees from the parking lot and back again is about 8 km.

Snogegen is a large, old oak tree. Although the tree is no longer alive, it is preserved for the visitors of the forest and still stands and radiates secrets, history and magic. It is still clear why Snoegen bears the name, Snoegen's branches are twisted and the bark is twisted so it looks as if the tree is moving and twisting around its own trunk.

After the spring had become smaller and smaller over a number of years, and the fungus Ox tongue (Fistulina hepatica) had attacked the tree, the last leaves of Snoegen fell in the autumn of 1991. The stump has a circumference of 8.7 meters and Snoegens is estimated to have lived in 600 -700 years.

The forest i private. Visits allowed fra six to sundown.

The protected tree has its own page on Wiki: (visit link)
Genus/Species: Oak

Height: 17

Girth: 27

Method of obtaining height: Sighting along a 45 degree angle

Method of obtaining girth: Reliable source

Location type: Private property

Age: 700

Website reference: [Web Link]

Historical significance: Not listed

Planter: Not listed

Parking coordinates: Not Listed

Walk time: Not Listed

Photograpy coordinates: Not Listed

Visit Instructions:
A closeup picture of your GPS receiver in your hand, with the tree in the background, is required. If the tree is on private property, this closeup photograph with the tree in the background may be taken from the nearest public vantage point without actually going to the tree.
The required photograph does not need to show the entire tree, but the individual tree must be recognizable.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Exceptional Trees
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.